Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 18
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar I
SOSY503
Zorunlu 3 0 5
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
SOSY501
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaşlanma ve Yaşlılığın Sosyolojisi
SOSY545
Bölüm Seçmeli 3 0 5
AB Ve Türkiye İlişkileri: Sosyal Ve Siyasal Analizler
SOSY507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Toplumsal Cinsiyet Kuramları
SOSY511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyolojik Düşünme, Kurgulama ve Yazma Pratikleri
SOSY541
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Siyasal Sosyolojide Güncel Tartışmalar
SOSY509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Dini Hareketler
SOSY557
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Sonrası Dönüşüm: Ekonomik Analizler
SOSY525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Sosyal Teorisyenler I
SOSY529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Ve Siyasal Hareketler
SOSY508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sekülerleşme Tartışmları
SOSY531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Kent
SOSY533
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Etnisite Ve Kimlik
SOSY512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Sosyolojisi
SOSY515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Din Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar
SOSY537
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme Tartışmaları ve Türkiye'de Küreselleşme
SOSY516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme, Emek ve Yoksulluk
SOSY523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Neo-Liberal Politikalar ve Kadın Emeği
SOSY549
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Modernite Ve Postmodernite
SOSY505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kadın Araştırmaları
SOSY510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hukuk Sosyolojisi Tartışmaları
SOSY522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Sonrası Dönüşüm: Sosyal ve Kültürel
SOSY524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Risk Toplumu
SOSY526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültür Tartışmaları
SOSY527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Kültür
SOSY532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal İstatistik Uygulamaları
SOSY534
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Kentleşme Süreçleri ve Kentsel Dönüşüm
SOSY535
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme Sosyal Politika
SOSY536
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sağlık ve Beden Sosyolojisi
SOSY539
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dünya’da ve Türkiye ’de Demografi ve Nüfus Dinamikleri
SOSY540
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kimlik, Bellek ve Kültür Tartışmaları
SOSY542
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Medya ve Sanal Cemaatler: Ağ Toplumu Tartışmaları
SOSY543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilim Felsefesine Giriş
SOSY544
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Risk ve Afet Sosyolojisi
SOSY546
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
SOSY560
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kentleşme ve Kentlileşmede Güncel Gelişmeler ve Dönüşümler
SOSY518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Neoliberalizm Ekseninde Sınıf Tartışmaları
SOSY517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 22
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar II
SOSY504
Zorunlu 3 0 5
Araştırma Teknikleri Ve Veri Analizi
SOSY502
Zorunlu 3 0 5
Seminer
SOSY701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaşlanma ve Yaşlılığın Sosyolojisi
SOSY545
Bölüm Seçmeli 3 0 5
AB Ve Türkiye İlişkileri: Sosyal Ve Siyasal Analizler
SOSY507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Toplumsal Cinsiyet Kuramları
SOSY511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyolojik Düşünme, Kurgulama ve Yazma Pratikleri
SOSY541
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Siyasal Sosyolojide Güncel Tartışmalar
SOSY509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Dini Hareketler
SOSY557
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Sonrası Dönüşüm: Ekonomik Analizler
SOSY525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Sosyal Teorisyenler I
SOSY529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Ve Siyasal Hareketler
SOSY508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sekülerleşme Tartışmları
SOSY531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Kent
SOSY533
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Etnisite Ve Kimlik
SOSY512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Sosyolojisi
SOSY515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Din Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar
SOSY537
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme Tartışmaları ve Türkiye'de Küreselleşme
SOSY516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme, Emek ve Yoksulluk
SOSY523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Neo-Liberal Politikalar ve Kadın Emeği
SOSY549
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Modernite Ve Postmodernite
SOSY505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kadın Araştırmaları
SOSY510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hukuk Sosyolojisi Tartışmaları
SOSY522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanayi Sonrası Dönüşüm: Sosyal ve Kültürel
SOSY524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Risk Toplumu
SOSY526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültür Tartışmaları
SOSY527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Kültür
SOSY532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal İstatistik Uygulamaları
SOSY534
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Kentleşme Süreçleri ve Kentsel Dönüşüm
SOSY535
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme Sosyal Politika
SOSY536
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sağlık ve Beden Sosyolojisi
SOSY539
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dünya’da ve Türkiye ’de Demografi ve Nüfus Dinamikleri
SOSY540
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kimlik, Bellek ve Kültür Tartışmaları
SOSY542
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Medya ve Sanal Cemaatler: Ağ Toplumu Tartışmaları
SOSY543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sosyal Bilim Felsefesine Giriş
SOSY544
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Risk ve Afet Sosyolojisi
SOSY546
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
SOSY560
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kentleşme ve Kentlileşmede Güncel Gelişmeler ve Dönüşümler
SOSY518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Neoliberalizm Ekseninde Sınıf Tartışmaları
SOSY517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu