Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Felsefe Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Lisansüstü eğitim, sadece örgün olup eğitim dili Türkçedir. Eğitim süresi, Yüksek Lisans için 2 yıldır. Felsefe Lisansüstü Eğitim programına kabul edilen öğrencilerin 60 AKTS'lik ders yükünü ve seminerlerini ilk iki dönemde başarıyla tamamlayıp, tez yazım aşamasına geçmeleri beklenmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Felsefe Alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi'nin ilgi yönetmelik ve yönergelerince belirlenmektedir. Bir lisans programından mezun olup, Felsefe Yüksek lisans Programına başvurmak isteyen adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim (ALES) veya eşdeğeri Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tanınan başka bir sınavdan, eşit-ağırlık puan türünden en az 55 almış olmaları gerekmektedir. Adaylar aynı zamanda duyuruda belirtilen diğer dokümanları da son başvuru tarihinden evvel ADÜ Sosyal Bilimler Enstitü'süne sunmakla yükümlüdürler. Başvuruda adaylardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir: Lisans Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi, lisans eğitimi not döküm çizelgesi (Transcript), ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi. Felsefe yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi ALES puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u alınarak oluşturulmuş puana göre yapılır. (Daha fazla bilgi için lütfen Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.)
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Örgün eğitim olmak şartıyla, önceki öğrenmenin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarının ilgili yönetmeliklerince belirlenmektedir. Lisans diploması felsefe olmayan adayların lisansüstü eğitime başlamadan önce bir yıl boyunca Bilimsel Hazırlık Programı'na kayıt yaptırmaları ve bu programın yükümlülüklerini başarı ile yerine getirmeleri beklenmektedir. Felsefe'de Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, Felsefe Doktora Programı'na kayıt yaptırmak için gerekli ön şartlardan biridir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
İlgili yönetmelik ve yönergelerce belirlenen koşulları yerine getirmek, mezuniyet için yeterli koşuldur.
Program Profili
Felsefede yüksek eğitiminin gerekliliği ve önemine dayanarak açılan Yüksek Lisans programımız, öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek zengin bir ders kataloğuna sahiptir. Bölümümüzde kendi alanlarında yetkin 6 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Sunulan derslerle, öğrencilerin, derinlikli felsefi bilgiye ve akademik bir araştırma yürütebilme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Programın son aşamasında, bir danışman gözetiminde yapılan tez çalışması, bu bilgi ve becerinin ürünüdür.
Mezunların İstihdam Profilleri
Felsefe Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler aynı ya da alakalı başka bir alanda doktora çalışması yaparak akademik çalışmalarına devam edebilirler. Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olanlar, lise ve dengi okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilirler. Felsefenin insanın analitik ve yaratıcı düşünme yetileri ile iletişim becerilerini geliştirdiği ve bu niteliklerin bir çok alanda aranan nitelikler olması göz önünde bulundurulduğunda, felsefe mezunları özel ve kamu kuruluşlarının eğitim,kültür, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi departmanlarında iş bulabilmektedirler
Üst Derece Programlara Geçis
Programdan başarıyla mezun olanlar, ilgili yönetmelik ve yönergelerce belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, felsefe ya da alakalı alanların doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Program derslerinin sınavları ve bu sınavların ölçüm ve değerlendirilmesi, “Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre belirlenmektedir. Lisansüstü Eğitim öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlar; ara sınav, final ve bütünleme sınavlarından ibarettir. Öğrencinin final ya da bütünleme sınavına girebilmeleri için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı ya da sözlü yapılabilir. Dönem sonu başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve final notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem sonu başarı notunun en az 75 puan olması gerekir. (Daha fazla bilgi için lütfen Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.)
Mezuniyet Koşulları
60 Akts'lik ders yükünü ve seminerlerini tamamlayıp, tez çalışmalarını (60 Akts) zamanında tamamlayıp Tez komitesi önünde savunup başarılı bulunan ve sosyal bilimler enstitüsünün belirlediği diğer tüm kriterleri yerine getirmiş öğrenciler lisansüstü mezuniyet derecesi almaya hak kazanırlar. (Daha fazla bilgi için lütfen Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.)
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu