Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Felsefe lisans eğitimi üzerine kurulan felsefi bakışı derinleştirmek ve bu derinlikle felsefi problemlere çözüm aramak.
2.Felsefi terminolojiye hâkim olmak ve felsefi bir araştırmada bu terminolojiyi kullanmak.
3.Felsefenin kamu hayatındaki öneminin farkında olarak, toplumsal problemleri felsefe süzgecinde analiz becerisi
4.Toplumda felsefe eğitimine olan ihtiyacın farkında olmak ve felsefe eğitimini akademik düzeyde verebilecek donanımda olmak.
5.Felsefe tarihinin derin bilgisine sahip olarak günümüz kavramlarını açıklayabilme.
6.Felsefe tarihinin değişik dönemlerinde yazılmış felsefe metinlerini okumak, anlamak ve yorumlamak.
7.Bilimin ayırt edici özelliklerini bilmek, bilim tarihi hakkında bilgi sahibi olmak ve bilimsel sorunlara felsefeyle bakabilmek
8.İnsan haklarının felsefi temellerinin bilincinde olmak, bu farkındalık düzeyiyle onları içselleştirmek ve onlara ilişkin bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
9.Çağdaş akımlar ve düşünceleri bilmek ve bunlarla ilgili felsefi argümanlardan haberdar olmak.
10.Felsefi bir konu ve sorun üzerine akademik değeri olan çalışmalar yapmak.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu