Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Felsefi Araştırma ve Yayın Etiği
FLSF523
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgi Felsefesi Problemleri
FLSF501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarih Felsefesi Problemleri
FLSF503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Felsefesi Problemleri
FLSF505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nietzsche
FLSF507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Etik Problemleri
FLSF509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kant
FLSF511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Felsefe Anlayışı
FLSF513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Metinlerle Platon
FLSF515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Estetik ve Sanat Felsefesi Problemleri
FLSF517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Kamu Yaşamında Felsefi Problemleri
FLSF521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Platon Metinlerinde Bilgi Problemi
FLSF525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Felsefede Feminizm Kuramları
FLSF529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Zihin Felsefesi ve Yapay Zeka Problemleri
FLSF527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
FLSF701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özgürlük ve Problemleri
FLSF516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi Problemleri
FLSF502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye’de Felsefi Düşüncenin Gelişimi
FLSF504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Meslek Etikleri
FLSF506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Problem Olarak Felsefede Hareket Noktası
FLSF508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ortaçağ Metinleri
FLSF510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları Problemleri
FLSF512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Metinlerle Aristoteles
FLSF514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri
FLSF518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Spinoza
FLSF520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kavram ve Anlam Problemi
FLSF522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Heidegger
FLSF524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hukuk Felsefesinde Problemler
FLSF526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu