Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Su Ürünleri Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Su Ürünleri yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar Su ürünleri Yüksek Lisans Diploması ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi unvanı alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Program Profili
Su Ürünleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilerin yetiştiricilik, balıkçılık ve doğal canlı su kaynaklarının yönetilmesi konularında bilgi ve becerileri elde etmesini ve var olan becerilerini geliştirmesi için nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim vermektir. Bu bilgi ve deneyim yetiştiricilik, balık ekolojisi ve biyolojisi, balık hastalıkları, su ürünleri işleme ve değerlendirme ve su ürünlerinin diğer ana başlıkları ile ilgili konuları içerir. Bu deneyim ve bilgi ile donatılan öğrenciler, sayısal argümanları anlayabilme, okuduğu metni olumlu yada olumsuz olarak eleştirebilme, okuduğu materyalden sonuç çıkarabilme, ve bu bilgileri balıkçılık, doğal kaynak yönetimi ve yetiştiricilik konularına uygulayabilme kabiliyetlerini elde edeceklerdir. Vereceği eğitim-öğretimle başarılı öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, kendini sürekli yenileyen, girişimci, çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı su ürünleri mühendisleri yetiştirmek bölümün önceliklerinden olacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, — Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, — Denizcilik Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşları, — Devlet Su İşleri ve ilgili kuruluşları, — Belediyeler ve kurumları, — Diğer kamu kurum ve kuruluşları, — Balıkçılık işletmeleri, — Balıkçı Kooperatifleri, — Su ürünleri üretim işletmeleri, — Su ürünleri işleme tesisleri, — Kontrol laboratuarları, — Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, — Yem sanayi, — Su ürünleri ağ kafes yapı sanayi
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanacak ölçme ve değerlendirme şekli, ilgili dersin “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde açıklandığı şekildedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu