Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 001 Zorunlu 6
Seçmeli Ders Gurubu 001 Bölüm Seçmeli 24
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Su Ürünlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
ZSU501
Zorunlu 2 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Morfometrik Analiz Yöntemlerinin Akuakültürde Kullanımı
ZSU503
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Su Ürünleri Politikaları ve Uygulamaları
ZSU505
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre Sistemleri ve Yönetimi
ZSU507
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Ağ Kafes Yetiştiriciliğinde Uygulanan Periyodik Operasyonlar ve Teknolojileri
ZSU509
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Balık Yemi, Hammaddeleri Yapım Tekniği ve Rasyon Hazırlama
ZSU511
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Organik Balık Yetiştiriciliği
ZSU513
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Alabalık ve Salmon Üretim Teknikleri
ZSU515
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Deniz Akvaryumu Tekniği
ZSU517
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Balık Histolojisi
ZSU519
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Yengeç Yetiştiriciliği
ZSU521
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar
ZSU523
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Göl ve Akarsu Ekolojisi
ZSU525
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Akuakültürde Biyoteknolojik Yöntemler
ZSU527
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Yem ve Balık Analiz Metotları
ZSU529
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Canlı Yemler ve Su Ürünlerinde Kullanımı
ZSU533
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Su Ürünlerinde Hazır Gıda Uygulamaları
ZSU534
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 002 Zorunlu 14
Seçmeli Ders Gurubu 002 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer
ZSU701
Zorunlu 2 0 8
Su Ürünlerinde İstatistiksel Analiz ve Yorumlamalar
ZSU502
Zorunlu 2 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Balık Yemlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Etkileri
ZSU504
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Akuaponik Sistemler
ZSU506
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Yetiştiriciliği Yapılan Deniz Balıkları Larva Fizyolojisi
ZSU508
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Deniz Patlıcanı Yetiştiriciliği
ZSU510
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Yetiştiricilik Koşullarında Balık Hastalıkları
ZSU512
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Su Ürünleri Endüstrisinde HACCP ve GlobalGAP Uygulamaları
ZSU514
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Analiz Yöntemleri
ZSU516
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Gastropoda Üreme Biyolojisi
ZSU518
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Makro ve Mikroalglerin Yetiştiriciliği
ZSU520
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Balık Yetiştiriciliğinde Özel-Deneysel Yem Yapımı
ZSU522
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Akuakültürde Su Kalitesi
ZSU524
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Akuakültürde Islah Uygulamaları
ZSU526
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Su Ürünlerinde Çevre Yönetimi
ZSU528
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Biyoçeşitlilik
ZSU530
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Gastronomide Su Ürünleri
ZSU531
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Sulak Alanların Balıkçılık ve Turizmde Kullanımı
ZSU532
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Tilapia Yetiştiriciliği
ZSU535
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 003 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 004 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu