Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Su Ürünleri ile ilgili lisans düzeyi bilgi ve becerilerini belirli konularda uzmanlık düzeyine taşıyabilme
2. Su Ürünleri konularını ekolojik, ekonomik ve etik bakış açıları ile beraber değerlendirebilme
3.Bilimsel makale okuyabilme ve kendi konuları ile ilişkilendirebilme
4.Kendi konuları ile ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayabilme ve yürütebilme
5.Kendi konuları ile ilgili bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını gerektiğinde farklı disiplinlerle beraber yorumlayabilme
6.Çalışmalarını veya katkıda bulunduğu çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme
7. Laboratuvar ve arazi çalışmalarında etkili olarak görev alabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu