Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hüsniye ÇALIŞIR
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Seher SARIKAYA KARABUDAK
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Seher SARIKAYA KARABUDAK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YILDIZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YILDIZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Seher SARIKAYA KARABUDAK
Mevlana Koordinatörü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı” Yükseköğretim Kurumlarının Yurt İçindeki Yükseköğretim kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan protokol gereği Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Pamukkale Üniversitesi İle ortaklaşa Hemşirelik Anabilim Dalına bağlı olarak kurulan “Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Yüksek lisans programı”dır. öğrencinin programı başarıyla bitirebilmesi için 120 AKTS'yi tamamlaması ve Seminer Dersi'ni başarması gerekir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları ortak Protokolle bağlı bulundukları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.
Tarihçesi
YÖK genel kurulu tarafından onaylandıktan sonra 9 Şubat 2010 tarihinde açılmıştır.
Misyon
Birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere uygun hemşirelik yaklaşımlarını uygulayabilen, bilimsel araştırma yapabilen, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarabilen, mesleki etik ilke ve değerleri çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.
Vizyon
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği eğitimi, araştırmaları ve uygulamalarında öncü, çağdaş, katılımcı ve tercih edilen bir program olmaktır.
Amaç
Bu programın amacı, birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere uygun hemşirelik yaklaşımlarını uygulayabilen, ulusal ve uluslarası bilimsel araştırma yapabilen, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarabilen, mesleki etik ilke ve değerleri çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu