Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yüksek Riskli Aile ve Çocuk
Ders Kodu: ÇSH530
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu derste, yüksek riskli ailede yaşayan, çocuklar ve bu çocukların sorunları, çözümler hakkında bilgi kazandırmaktır.

Özet İçerik

Yüksek riskli ailede yaşayan çocuklar ve bu çocukların sorunlarını tanılamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çocukları risk altında ve korunmasız bırakan ailesel ve toplumsal sorunları sıralayabilme
2.Çocuğun yaşatılması ve korunması ile ilgili hukuksal boyut ve yasal düzenlemeleri tanımlayabilme
3.Yoksulluk ve yoksunluğun çocuğun güvenliği, gelişimi üzerine etkilerini tartışabilme
4.Çocuk işçiliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemlerini tanımlayabilme
5.Aile bütünlüğünün bozulmasının çocuk üzerine etkilerini tanımlayabilme, sıralayabilme
6.Çocuk istismarı ve ihmali nedenlerini ve çeşitlerini sıralayabilme
7.Çocuk istismarının önlenmesi ve rehabilitasyonunu açıklayabilme
8.Sokakta yaşamanın çocuk üzerine etkileri ve çözüm önerilerini açıklayabilme
9.Çocuğun suça itilme nedenleri ve riskleri, önleme ve rehabilitasyonunu açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.McKinney ES, James SR, Murray SS, Ashwill JW. (2009). Maternal-Child Nursing. Saunders, Philadelphia.
2.Fleisher GR, Ludwig S, Henretig FM. Textbook of Pediatric Emergency Medicine. Lippincott, 4th ed., Philadelphia, 1999.
3.Pillitteri A. Child Health Nursing (Care of Child and Family), 1. Ed., Lippincott. Comp, Philadelphia, New York Baltimore. 1999.
4.Wong DL, et al. Wong’s Essentials of Pediatric Nursing. Mosby, 6th ed., St. Louis, 2001.
5.Adams ED, Towle MA. (2009). Pediatric Nursing Care. Pearson Ed. Inc., New Jersey
6. www.0-18.org
7.www.unicef.org.tr
8.http://www.un.org.tr/.
9.http://www.tbmm.gov.tr.
10. http://www.ilo.org
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse Giriş
2. Hafta - Teorik
Çocuğun yaşatılması, güvenliği ve yüksek yararını riske sokan ailesel ve toplumsal durumlar
2. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;Çocuğun yaşatılması, güvenliği ve yüksek yararını riske sokan ailesel ve toplumsal durumlar
3. Hafta - Teorik
Çocuğun yaşatılması ve korunması ile ilgili hukuk ve yasalar
3. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;Çocuğun yaşatılması ve korunması ile ilgili hukuk ve yasalar
4. Hafta - Teorik
Yoksulluk, yoksunluk ve çocuğa yansımaları
4. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;Yoksulluk, yoksunluk ve çocuğa yansımaları
5. Hafta - Teorik
Parçalanmış aile çocukları
5. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;Parçalanmış aile çocukları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders çalışma
6. Hafta - Ara Sınav (Vize)
I. Ara Sınav
7. Hafta - Teorik
Çocuk istismarı ve ihmali
7. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;Çocuk istismarı ve ihmali
8. Hafta - Teorik
suça itilmiş çocuklar
8. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;suça itilmiş çocuklar
9. Hafta - Teorik
sokakta yaşayan çocuklar
9. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;sokakta yaşayan çocuklar
10. Hafta - Teorik
özel eğitim alan çocuklar
10. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;özel eğitim alan çocuklar
11. Hafta - Teorik
Göç yaşayan çocuklar
11. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;Göç yaşayan çocuklar
12. Hafta - Teorik
kurumda yaşayan çocuklar
12. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;kurumda yaşayan çocuklar
13. Hafta - Teorik
Doğal afet yaşayan çocuklar
13. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;Doğal afet yaşayan çocuklar
14. Hafta - Teorik
çocuk hakları ve etik
14. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma;çocuk hakları ve etik
15. Hafta - Teorik
dersin değerlendirilmesi
16. Hafta - Ön Hazırlık
ders çalışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final haftası
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)2%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav214232
Dönem Sonu Sınavı18210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
OÇ-1
4
5
4
4
5
5
5
2
2
2
3
4
5
OÇ-2
3
5
4
5
5
4
4
3
2
3
3
5
4
OÇ-3
4
4
4
5
5
5
5
4
2
2
4
5
5
OÇ-4
4
4
4
5
5
5
5
4
2
1
4
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
3
5
5
5
OÇ-6
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5
5
OÇ-7
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5
5
OÇ-8
4
4
4
5
5
5
5
4
3
2
3
5
5
OÇ-9
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu