Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.İletişimin kültürel boyutlarını inceleyebilecek ve üzerinde akademik çalışmalar yapabilir.
2.Mesaj stratejisini kurumsal çerçevede ele alabilir
3.Reklamcılığın temeli, multimedya, internet ve mobil iletişim pazarlama ilkeleri alanında bilgiye sahip olur.
4.Reklam kampanyaları planlama ve değerlendirme aşamalarında temel yöntemler
5.Reklamcılık ve diğer pazarlama iletişimi çabalarının yorumlanma yeteneği
6.Marka, marka imajı, marka yaratmak ve marka denkliği konusunda yetenek kazanır.
7.Bütünleşik pazarlama yönetimi ve stratejik rolü
8.Dağıtım kanalları, perakendecilik ve satın alma noktasıyla ilgili strateji oluşturma
9.Bilimsel araştırmanın ve sosyal olguların özellikleri
10.Yaratıcı düşünce ve reklam yazarlığı ve ilgili süreç
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu