Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik
HİRY535
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim Kuramları
HİRY501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler
HİRY503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Siyasal Kampanya İletişimi
HİRY504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halkla İlişkiler Felsefesi
HİRY505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürlerarası İletişim
HİRY506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar
HİRY507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Marka İletişimi
HİRY508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halkla İlişkiler ve Medya
HİRY509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Reklamın Eleştirel Çözümlemeleri
HİRY510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Reklamcılık
HİRY511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kurumsal İmaj Yönetimi
HİRY512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Birliğinde Halkla İlişkiler Uygulamaları
HİRY513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Siyasal Reklamcılık
HİRY514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kriz Yönetimi
HİRY515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Popüler Kültür
HİRY516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
HİRY518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halkla İlişkiler ve Reklamda Dijital Stratejiler
HİRY519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kurum Kimliği
HİRY520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Halkla İlişkiler
HİRY521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Televizyon, Kültür ve Temsil
HİRY522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye’deki Medya Politikaları
HİRY523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Medya Tarihi
HİRY524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktidar, İdeoloji ve Söylem
HİRY525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Araştırma Yöntemlerinde Teknolojik Yaklaşımlar
HİRY526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Görsel Algı Psikolojisi ve Yönetimi
HİRY527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Basın Bülteni ve Duyurularına Eleştirel Mesleki Yaklaşımlar
HİRY528
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Etik Denetim
HİRY529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tüketim Kültürü
HİRY530
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İkna Stratejileri
HİRY531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kişilerarası İletişim Yönetimi
HİRY532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sözlü İletişim Kültürü
HİRY533
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
HİRY701
Zorunlu 0 2 4
Halkla İlişkiler ve Kuramsal Yaklaşımlar
HİRY538
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim Kuramları
HİRY501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler
HİRY503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Siyasal Kampanya İletişimi
HİRY504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halkla İlişkiler Felsefesi
HİRY505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürlerarası İletişim
HİRY506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar
HİRY507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Marka İletişimi
HİRY508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halkla İlişkiler ve Medya
HİRY509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Reklamın Eleştirel Çözümlemeleri
HİRY510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Reklamcılık
HİRY511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kurumsal İmaj Yönetimi
HİRY512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Avrupa Birliğinde Halkla İlişkiler Uygulamaları
HİRY513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Siyasal Reklamcılık
HİRY514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kriz Yönetimi
HİRY515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Popüler Kültür
HİRY516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları
HİRY517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
HİRY518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halkla İlişkiler ve Reklamda Dijital Stratejiler
HİRY519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kurum Kimliği
HİRY520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Halkla İlişkiler
HİRY521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Televizyon, Kültür ve Temsil
HİRY522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye’deki Medya Politikaları
HİRY523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Medya Tarihi
HİRY524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktidar, İdeoloji ve Söylem
HİRY525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Araştırma Yöntemlerinde Teknolojik Yaklaşımlar
HİRY526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Görsel Algı Psikolojisi ve Yönetimi
HİRY527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Basın Bülteni ve Duyurularına Eleştirel Mesleki Yaklaşımlar
HİRY528
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Etik Denetim
HİRY529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tüketim Kültürü
HİRY530
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İkna Stratejileri
HİRY531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kişilerarası İletişim Yönetimi
HİRY532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sözlü İletişim Kültürü
HİRY533
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu