Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Geleneksel Türk Müziği Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı, Geleneksel Türk Müziklerinin icrası ve icranın kuramsal temellerine dair uygulama ve bilimsel araştırmaları kapsamaktadır. Geleneksel Türk Müziği Bölümüne bağlı olarak açılması öngörülen programda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği olarak nitelendirilebilecek olan türlere ilişkin icralar ve bu icraların kuramsal yönlerini de ortaya koyan bilimsel nitelikte araştırmaların yapılması öngörülmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Açılan program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile işbirliği içinde olmayacaktır.
Kazanılan Derece
Master derecesi
Kayıt ve Kabul Koşulları
Geleneksel Türk Müzikleri tezli yüksek lisans programı giriş sınavı, anasanat dalında adayların bilimsel-sanatsal durumlarının tespitine yönelik yapılacak iki aşamalı (Kuramsal Yeterlik Sınavı ve performans sınavı) bir sınavdır. Sınavın değerlendirilmesi Kuramsal Yeterlik Sınavı ve Performans Sınavının % 50’si, varsa Merkezi Sistem Yabancı Dil Sınav Puanının % 10’u, lisans not ortalamasının % 40’ı, alınarak oluşturulmaktadır. Değerlendirmenin baraj puanı (70) yetmiştir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programına, ülkemizde bulunan devlet ya da vakıf üniversitelerinin Türk Müziği ile ilgili lisans programlarından mezun olmuş tüm öğrenciler, üniversitemizin lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabul koşulları çerçevesinde başvurabilir. Adayın bu alandaki Lisans not ortalamasının% 40'ı toplam baraj puanına etki edecektir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Ders alma dönemi, iki yarıyıl olarak belirlenmiştir. En az 120 AKTS ders alma aşamasını başardıktan sonra Tez aşamasına geçilmektedir.
Program Profili
Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı, Geleneksel Türk Müziklerinin icrası ve icranın kuramsal temellerine dair uygulama ve bilimsel araştırmaları kapsamaktadır. Geleneksel Türk Müziği Bölümüne bağlı olarak açılması öngörülen programda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği olarak nitelendirilebilecek olan türlere ilişkin icralar ve bu icraların kuramsal yönlerini de ortaya koyan bilimsel nitelikte araştırmaların yapılması öngörülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, uzman ünvanlarıyla başta Devlet Konservatuvarları olmak üzere , Mesleki Müzik Eğitimi veren Kurumlarda yabancı dil ve ALES koşullarını yerine getirerek Akademisyen olarak atanabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora ve Sanatta yeterlik programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, anlatım ve uygulamalı olarak yapılan derslerin değerlendirilmesi amacıyla, öğrenciyi yazılı sınav yaparak ve/veya araştırmaödevleri , seminer sunumları istenerek toplam 100 Puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için seçmeli / zorunlu derslerini ve tez aşamasını başarıyla bitirerek bağlı bulundukları enstitünün belirlediği genel koşulları süresi içinde yerine getirmek zorundadırlar.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu