Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu 13
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
GTM518
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği
GTM501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Edebiyatına Giriş
GTM502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Din Musikisi
GTM503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Geleneksel Kanun Öğretim Yöntem Veteknikleri
GTM506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Popüler Kültür
GTM520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji Öğretim Yöntem ve Teknikleri
GTM504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürel Müzikolojiye Giriş
GTM508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Müzik ve Estetik
GTM510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu 12
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
GTM701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri
GTM500
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gelenekten Geleceğe Kanun Öğretim Yöntem ve Teknikleri
GTM507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Müzik Sosyolojisi
GTM511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Osmanlı Türkçesi
GTM514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği
GTM519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Popüler Müzik Kültürü
GTM521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Müzikte Yazılı Anlatım
GTM522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulaması
GTM505
Bölüm Seçmeli 0 3 5
Tasavvufi Türk Müziği
GTM524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kültürel Müzikolojinin Temel Kavramları
GTM509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Müziği ve Estetik
GTM512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu