Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Öğrenciler Dini musikiyi kavrar
2.Öğrenciler Türk Halk Edebiyatı ve ürünlerini kavrar
3.Öğrenciler Türk Müziği Nazariyat ve Solfej Öğretimini kavrar.
4.Öğrenciler Popüler Kültürü ve etkilerini öğrenir.
5.Öğrenciler alanlarıyla ilgili bir Araştırma yapabilmek için gerekli koşulları kavrar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu