Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Alman ve Türk Edebiyatı Odaklı Karşılaştırmalı İncelemeler
Ders Kodu: DKE507
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Alman ve Türk Edebiyatında karşılaştırmalı yöntemler gözetilerek edebi dönemleri, metinler üzerinde motif, imge, üslup incelemelerini yapmak. Bu alana ülkemiz bilim dünyası adına katıda bulunabilecek uzmanlar yetiştirmek.

Özet İçerik

Alman ve Türk edebiyatından seçilmiş metinler üzerinde karşılaştırmalı anlayışla komparatistik yöntemlere bağlı kalarak ortak, benzer, veya farklı dilsel, kültürel unsurları imgeler, motifler üzerinden edebi dönemler dikkate alınarak incelenir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik ERKURT
Öğrenme Çıktıları
1.Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlar ve çıkarımlarda bulunur.
2.Elde edilen teorik ve Pratik bilgiler diğer ilgili disiplinlerden de faydalanılarak geliştirilmeye çalışılır.
3.Farklı dil-kültüre ait metinlerde ortak, benzer veya farklı motif ve imgeleri tespit eder.
4.Çalışmalarını edebi metinlerle sınırlamaz tarihi vesikaları, sosyolojik metinlei vb. Farklı dizge anlayışıyla inceler ve tespitlerde bulunur.
5.Her tür metni yazarının öznel duygu ve düşüncelerini dikkate alarak edebi metin formunda inceleyebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi - Gürsel Aytaç
2.Alman Edebiyatından seçilmiş çeşitli akım, dönem ve yazarlara ait edebi metinler
3.Türk Edebiyatından seçilmiş çeşitli akım, dönem ve yazarlara ait edebi metinler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
2. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
3. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
4. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
5. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
6. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
7. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ödev
9. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
10. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
11. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
12. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
13. Hafta - Teorik
Alman ve Türk Edebi Metinleri üzerinde komparatistik yöntemleri uygulayarak metinlerin dönemleri ve yazarlarını karşılaştırarak kuramsal tespitlerde ve yorumlarda bulunmak.
14. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Ödevi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ödev1%40
Dönem Ödevi1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ödev1617
Dönem Ödevi1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
OÇ-4
4
4
5
3
4
4
4
3
4
4
OÇ-5
3
3
3
4
4
5
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu