Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Karşılaştırmalı Gençlik Dilleri
Ders Kodu: DKE511
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı dünyada var olan gençlik dilllerinin öğrenciye öğretilmesi ve bu bağlamda Almanya'da çoğunluğu Türk gençleri tarafından 1980'ler sonrası oluşturulan gençlik dilinin tanıtılması ve kullanımından örnekler vermektir.

Özet İçerik

Gençlik dili olan Kanak Dilinin geniş anlamda kullanımı, etkisi, halkın ve dilbilimcilerin bu konuda görüşleri, Türk ve Alman yazarlar tarafından bu dilin kullanılması ve eserlerin incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Meryem NAKİBOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Dil nedir? Dilin sosyal bir kuram olarak millet hayatındaki yeri incelenir.
2.Dil önemi, varlığını devam ettirmesi ve yeni dillerin ortaya çıkışı incelenir.
3.Gençlik dillerinin dünya dilleri arasındaki yeri.
4.Gençlik dillerinin gelişimi ve tarihi süreci.
5.Almanya'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan yeni bir dil olan Kanak Dili'nin tanılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Feridun Zaimoğlu'nun Kanak Sprak adlı kitabı.
2.Michael Freidank Grund- und Aufbauwortschatz Kanakisch - Deutsch adlı kitabı ve yazarın tüm eserleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dil nedir? Dilin tanımı sosyal bir kuram olarak insanın hayatındaki yeri ve önemi.
2. Hafta - Teorik
Gençlik dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.
3. Hafta - Teorik
Gençlik dilinin tarihi gelişimi ve evreleri.
4. Hafta - Teorik
Almanya'da gençlik dili ve kullanımı.
5. Hafta - Teorik
Dillerin karşımı ve Angelistik.
6. Hafta - Teorik
Almanya'ya işçi göçüyle başlayan yeni bir dil olan "Gastarbeiterdeutsch" araştırılıp öğrenilmesi.
7. Hafta - Teorik
Almanya'da ikinci nesil ve yeni bir gençlik dilinin ortaya çıkış sebepleri üzerinde durulması.
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Yeni çıkan bu gençlik dilinin farklı isimlerle adlandırılması, Kanak Sprak, Döner Deutsch, Türken Slang, Getto Sprache, Türken Schlag v.s.
10. Hafta - Teorik
Bu dilin halk ve dil bilimciler tarafından kabul edilebilirliliği.
11. Hafta - Teorik
Kanak Dilinin Alman Dilbilgisine etkisi ve yeni kelimeler.
12. Hafta - Teorik
Kanak Dilinin medyada kullanımı.
13. Hafta - Teorik
Kanak Diilinde masal örneğinin incelenmesi.
14. Hafta - Teorik
Rap parçalarda Kanak Dilinin analizi.
15. Hafta - Teorik
Dönem Sonu Sınavı
16. Hafta - Teorik
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ödev1%40
Dönem Ödevi1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ödev1617
Dönem Ödevi1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
4
3
3
4
4
3
OÇ-2
4
3
3
OÇ-3
3
3
3
4
OÇ-4
3
3
3
4
OÇ-5
3
3
3
5
5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu