Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kısa Hikayeler ve Karşılaştırılması
Ders Kodu: DKE512
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı geçmişten günümüze kısa hikayenin tarihi sürecini/önemini ve Türk- Alman- İngiliz - Fransız Edebiyatından seçilen çeşitli kısa hikayeleri inceleyerek karşılaştırmaktır.

Özet İçerik

Seçilen kısa hikayelerin, dönem, yazar, konu, karakter bağlamında incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Meryem NAKİBOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrencilere Alman, Türk, Fransız ve İngiliz edebiyatından kısa dikkat çekici kısa öyküler sunmaktır.
2.Karakter, ortam, tema bakış açısı dil ve stil gibi kısa öykülerin ana unsurları aracılığıyla nasıl eleştirel bir analiz yapacağı gösterilecektir.
3.Her bir hikaye sosyal ve tarihsel açıdan okunup yazarın hayatı ve diğer edebi eserlerle ilgili olacaktır.
4.Alman Kısa Hikayeleri hakkında bilgi edinme.
5.Türk Kısa Hikayeleriyle alman Kısa Hikayelerin karşılaştırılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kısa Hikaye Yorumlama/Interpretationen: Klassische deutsche Kurzgeschichten (Reclams Universal-Bibliothek) (Deutsch) Taschenbuch, Werner Bellmann
2.Kısa Hikaye Kürzestgeschichten: Texte und Materialien für den Unterricht (Reclams Universal-Bibliothek Christine Hummel.
3.Elli Muhteşem Kısa Hikaye. Çevirmen: Süha Demirel
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kısa Hikaye hakkında genel bilgilendirme, dersin amacı ve işleyiş biçiminin paylaşılması.
2. Hafta - Teorik
Kısa hikayelerin öncüleri efsane, efsanevi masallar, halk hikayeleri, masallar ve fıkralar hakkında bilgilendirme yapılarak benzerlik ve farklılıkları kıyaslanacaktır.
3. Hafta - Teorik
Kısa hikayelerin ilk örnekleri 1790 -1810 döneminden örnekler verilecektir.
4. Hafta - Teorik
Türk edebiyatından kısa öykülere örnek Ömer Seyfettin ve eserleri değerlendirilecektir.
5. Hafta - Teorik
İngiliz edebiyatından bir kısa öykü seçip yazar ve eser incelemesi yapılacaktır.
6. Hafta - Teorik
Fransız edebiyatından bir kısa öykü seçip yazar ve eser incelemesi yapılacaktır.
7. Hafta - Teorik
Alman kısa öykü yazarlarından Heinrich von Kleist'in "Das Zerbrochene Krug" adlı kısa hikayesinin incelenmesi.
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
E.T.A. Hoffmann'ın "Sandmann" adlı kısa hikayesinin analizi.
10. Hafta - Teorik
İkinci Dünya Savaşı ve kısa hikaye.
11. Hafta - Teorik
Wolfgang Borchert ve "Mutfak Saati" adlı kısa hikayesinin incelenmesi
12. Hafta - Teorik
Günümüzde kısa hikayeciliğin hangi boyutta olduğu ve önemi üzerinde kritik yapılması.
13. Hafta - Teorik
Ülkeler arasında kısa hikayeciliğin karşılaştırılması.
14. Hafta - Teorik
Kısa hikaye dersinin kritiğinin yapılması.
15. Hafta - Teorik
Final Sınavı
16. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ödev1%40
Dönem Ödevi1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ödev1617
Dönem Ödevi1628
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
3
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu