Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Karşılaştırmalı Savaş Şiiri
Ders Kodu: DKE513
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders 1. Birinci Dünya Savaşı Şiirini öğrencilere tanıtmak ve 1914-1918 arasında üretilmiş olan şiirlerin geçirdiği evreleri karşılaştırmalı olarak planını çıkarmayı 2. kültürel, sosyal ve siyasi etkenlerin savaş şiirin ortaya çıkışını ve yorumlanışını ne dereceye kadar şartlandırdığını incelemek ve kıyaslamayı, 3. cinsiyetin ve doğrudan savaş tecrübesinin savaş ve dövüşün savaş yazını oluşturmada önemini değerlendirmek ve kıyaslamayı amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Bu ders Birinci Dünya Savaşının başından sonuna kadar savaşın gidişatı hakkında üretilmiş şiirleri incelemektedir. Şairler "gerçek" savaş yazını algımızı nasıl şekillendirmiştir? Savaş şiirinin geniş yelpazesini ve çeşitliliğini incelemekle beraber, sürenin nispeten uzunluğuna bağlı olarak gelişen teknolojinin etkilerinin -savaşın kendisi nasıl bir değişim geçirdi- edebi bağlam içinde incelenmesidir. Farklı dönemlerden, kaynaklardan ve cinsiyetlerden derlenen metinlerin karşılaştırmaları ile metinlerin kültürel, sosyal, siyasi ve cinsiyet faktörleriyle eser üretimi ve yorumlanmasının ne dereceye kadar etkilendiklerini öğrenciler ölçebilecekler. İnceleme konusu olan unsurlar: propaganda olarak savaş edebiyatı; savaş edebiyatı ve edebi akımlar (imgelemcilik/pastoral); cinsel kimliğin savaş edebiyatında temsili; savaş yazını ve din; savaş şiiri ve imparator; son olarak sivillerin savaş algısının muharip askerle olan farklılığı.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa GÜLLÜBAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Bu ders sürecinin sonunda öğrenciler Birinci Dünya Savaşını karşılaştırma ve bilgi ve savaşın doğasını anlama yetisi göstermeleri beklenir.
2.ortaya çıkan savaş şiirlerini cinsel tercih ve cinsiyet farklılığıyla kavrama;
3.farklı köklerden gelen şairler tarafından oluşturulan şiirlerin savaş yazın geleneğindeki yerine göre nasıl farklılaştığını;
4.kültürel, sosyal ve siyasi etkenlerin savaş şiirine olan etkilerini;
5.savaş süresince oluşan yazının gelişen faktörlere, teknoloji gibi, hasıl değiştiğini.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Hibberd, Dominic & John Onions, Winter of the World: Poems of the Great War, London: Constable, 2008.
2.Tynan, Katharine, Herb o' Grace: Poems in War-Time, London : Sidgwick & Jackson, Ltd., 1918.
3.Read, Herbert, Collected Poems, London: Sinclair-Stevenson, 1992.
4.Frankau, Gilbert, Other Side And Other Poems, New York: Alfred A. Knopf, 1918.
5.Bostridge, Mark (ed.), Because You Died: Poetry Prose of the World War and After Vera Brittain, London: Virago, 2008.
6.Noakes, Vivien, Voices of Silence, Goluchestershire: Sutton P. 2006.
7.Reilly, Catherine (ed.), Scars Upon My Heart: Women’s Poetry & Verse of the First World War, London: Virago, 2002.
8.Taylor, Martin, Lads: Love Poetry of the Trenches, London: Constable, 1989.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tartışma: Savaş şiirini diğer şiirlerden farklı kılan unsurlar nelerdir?
2. Hafta - Teorik
Çığırtkanlık ve Erken Dönem İyimserliği:
3. Hafta - Teorik
Vatanseverlik, Milliyetçilik ve Din:
4. Hafta - Teorik
Hayal kırıklığı:
5. Hafta - Teorik
Savaş İmgeleri:
6. Hafta - Teorik
Savaş İmgeleri:
7. Hafta - Teorik
Savaş İmgeleri:
8. Hafta - Teorik
Savaş İmgeleri:
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Sınav
10. Hafta - Teorik
Savaş İmgeleri:
11. Hafta - Teorik
Savaş Karşıtı Sesler:
12. Hafta - Teorik
Savaş Karşıtı Sesler:
13. Hafta - Teorik
Kadın ve Savaş:
14. Hafta - Teorik
Kadın ve Savaş:
15. Hafta - Teorik
Kadın ve Savaş:
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1286896
Ödev151015
Ara Sınav1426
Dönem Sonu Sınavı1538
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
4
4
4
3
3
OÇ-2
3
4
4
4
3
4
OÇ-3
3
4
4
4
4
4
4
3
OÇ-4
3
4
3
4
4
4
OÇ-5
3
3
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu