Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Karşılaştırmalı Halk Kültürü İncelemeleri I
Ders Kodu: DKE519
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 1
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Halk kültürü ürünlerinin görsel ve işitsel materyallerle karşılıklı sunumu ve analizini yapmak.

Özet İçerik

Folklor, sözlü sanat, halk edebiyatı, milli kültür, gelenek ve kültür kavramlarını tanımlamak. Bu tanımlardan hareket ederek, farklı kültürel ortamlarda üretilen halk kültürü ürünlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koyup analiz etmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Halkbilimi metodunu ve bilgisini öğrenir
2.Farklı kültür ürünlerini öğrenir
3.Farklı halk kültürü ürünlerini karşılaştırabilir.
4.Farklı kültür ürünlerini farklı kültürler içinden karşılaştırabilir
5.Kültür ürünlerini tasnif eder
6.Halkbilim metodunu kültür bilimleri ile bütünleştirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mitoloji Josep Campel
2.Folklor El kitabı Pertev Naili Boratav
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Halk bilgisi nedir?
2. Hafta - Teorik
Modern kültür içinde halk bilgisi
3. Hafta - Teorik
Yerel ve seküler bilgi üretme çabaları
4. Hafta - Teorik
Sosyal alan nasıl bilgi üretir?
5. Hafta - Teorik
Kaynak olarak halk kültürü.
6. Hafta - Teorik
Sözlü gelenek eserlerinin özellikleri
7. Hafta - Teorik
Farklı kültürlerde gelenek araştırmaları
8. Hafta - Teorik
Antropolojik yöntemle elde edilen bilgiler
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
10. Hafta - Teorik
Etnolojik veriler ile elde edilen bilgiler
11. Hafta - Teorik & Uygulama
Türk halk kültürü ve edebiyatı örnekleri
12. Hafta - Teorik & Uygulama
Orta Asya halk kültürü ve edebiyatı örnekleri
13. Hafta - Teorik & Uygulama
Doğu dünyası halk kültürü ve edebiyatı örnekleri
14. Hafta - Teorik & Uygulama
Batı dünyası halk kültürü ve edebiyatı örnekleri
15. Hafta - Teorik & Uygulama
Yeni kıta halk kültürü ve edebiyatı örnekleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
Ara Sınav1112
Dönem Sonu Sınavı1112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
4
3
3
4
3
3
5
3
OÇ-2
4
4
4
3
3
5
3
4
OÇ-3
4
4
4
3
3
5
3
4
OÇ-4
4
4
4
4
3
3
3
5
3
4
OÇ-5
4
3
3
4
4
OÇ-6
3
4
3
3
4
3
3
5
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu