Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Anlatısal ve Söylemsel Göstergebilimin Evrenselliği I/ Yöntem ve Uygulama
Ders Kodu: DKE521
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrenciler, anlatıbilim ve göstergebilim kavramını öğrenir, metin çözümlemede ve diğer anlamlı yapıların çözümlenmesinde anlatıbilimden göstergebilimden nasıl yararlanılacağı hakkında bilgi sahibi olur.

Özet İçerik

Son yıllarda metinlerin ve söylemlerin kuramsal ve anlatısal incelemesinde göstergebilim kayda değer bir ilerleme göstermiştir. Bu derste, anlatıbilim ve göstergebilimin metin ve söylem çözümleme yöntemleri öğretilecek. Bu yöntemlerin, anlatısal söylemin ilkelerini ve iç düzenleyişini derinlikli olarak anlamamıza nasıl olanak sağladığı kavratılacaktır. Bu temelle, evrensel boyutta, metin ya da diğer anlamlı yapıların çözümlemesinde bu iki yöntemden yararlanma yetisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Songül ASLAN KARAKUL
Öğrenme Çıktıları
1.Gösterge kavramını tanımlayabilme.
2.Gösterge çeşitleri hakkında bilgi edinme.
3.Dilsel ve dildışı göstergeler hakkında bilgi edinme.
4.Anlam oluşum süreçlerini kavrayabilme.
5.Anlatıbilimsel ve Göstergebilimsel çözümleme yapabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.GÜNAY, V. Doğan (2013) Metin Bilgisi, 4. Baskı, İstanbul: Papatya Yayınları.
2.GÜNAY, V.Doğan; ASLAN KARAKUL, Songül (2020) Dil Sözlüğü, İstanbul: Papatyabilim.
3.YÜCEL, Tahsin (2008) Yapısalcılık, 2. baskı, İstanbul: Can Yayınları
4.KIRAN, Zeynel; Ayşe KIRAN (2000) Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
5.AKTULUM, Kubilay (2011) Metinlerarasılık // Göstergelerarasılık İlişkiler, Ankara: Kanguru Yayınları
6.BARTHES, Roland (1988) Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çevirenler: Mehmet Rifat- Sema Rifat, İstanbul: Gerçek Yayınları.
7.ECO, Umberto (1996) Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Çeviren: Kemal Atakay, İstanbul: Can Yayınları
8.ECO, Umberto (1996) Yorum ve Aşırı Yorum, Çeviren. Kemal Atakay, İstanbul: Can Yayınları.
9.GÜNAY, V. Doğan (2002) Göstergebilim Yazıları, İstanbul: Multilingual Yayınları.
10.GÜNAY, V. Doğan (2004) “Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar” Dilbilim Dergisi, sayı: 12, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dergisi, s. 33. [29-45].
11.GÜNAY, V. Doğan (2013) Dil ve İletişim, 2. Baskı, İstanbul: Papatya Bilim Yayınları.
12.GÜNAY, V. Doğan (2016) Kültürbilime Giriş. Dil, Kültür ve Ötesi…., İstanbul: Papatya Bilim Yayınları.
13.GÜNAY, V. Doğan (2018) Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf, İstanbul: Papatya Bilim Yayınları.
14.GÜNAY, V. Doğan (2018) Söylem Çözümlemesi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Papatya Bilim Yayınları.
15.GÜNAY, V. Doğan (2018) Sözcükbilime Giriş, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Papatya Bilim Yayınları
16.YÜCEL, Tahsin (1995) Yapısalcılık, İstanbul: Can Yayınları
17.YÜCEL, Tahsin (2009) Eleştiri Kuramları, 2. baskı İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
18.YALÇIN, Mehmet (2010) Şiirin Ortak Paydası -2 Kuram ve Çözümlemeler, İkaros Yayınları
19.YALÇIN, Mehmet (2010) Şiirin Ortak Paydası -1 Şiirbilime Giriş, İkaros Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Gösterge nedir?
2. Hafta - Teorik
Dilsel ve dildışı göstergeler
3. Hafta - Teorik
Anlam nedir?
4. Hafta - Teorik & Uygulama
Anlamlama ve anlamın oluşum süreçleri
5. Hafta - Teorik & Uygulama
Anlamlama ve anlamın oluşum süreçleri
6. Hafta - Teorik & Uygulama
Düzanlam ve yananlam kavramları
7. Hafta - Teorik & Uygulama
Göstergebilimsel çözümlemeye giriş: Betimleyici düzey
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ödev
9. Hafta - Teorik & Uygulama
Anlatısal düzey
10. Hafta - Teorik & Uygulama
Anlatısal düzey: Eyleyenler (actant)
11. Hafta - Teorik & Uygulama
Kiplikler
12. Hafta - Teorik & Uygulama
İzleksel (tematik) düzey
13. Hafta - Teorik & Uygulama
Bir anlatının çözümlenmesi
14. Hafta - Uygulama
Öğrenci uygulamaları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Ödevi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Ödevi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ödev1%40
Dönem Ödevi1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
4
4
3
3
3
OÇ-2
3
4
4
3
3
3
OÇ-3
4
4
4
3
3
3
OÇ-4
3
4
5
5
5
5
5
OÇ-5
3
4
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu