Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Anlatısal ve Söylemsel Göstergebilimin Evrenselliği II / Karşılaştırmalı Metin İncelemeleri
Ders Kodu: DKE522
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Farklı yazınsal metinlere anlatısal ve göstergebilimsel çözümleme uygulanır, roman, öykü, tiyatro, şiir gibi metin türlerinin anlatısal ve göstergebilimsel çözümlemeleri yapılır.

Özet İçerik

Bu derste öğrencilere, yazınsal metinlerin özelliklerinin betimlenmesi öğretilecektir. Ayrıca, anlatıbililimsel ve göstergebilimsel yaklaşım ile Türk öykü, masal, roman, şiir, tiyatro ve reklam bildirileri örneklerine çözümleme örnekleri gösterilecek ve öğrencilerden bu türlerden birine çözümleme yapmaları istenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Songül ASLAN KARAKUL
Öğrenme Çıktıları
1.Yazınsal metinlerin özelliklerinin betimlenmesi
2.Anlatıbilimsel ve göstergebilimsel yaklaşım ile Türk masalı örneklerine çözümlemelerin yapılması
3.Anlatıbilimsel ve göstergebilimsel yaklaşım ile Türk romanı örneklerine çözümlemelerin yapılması
4.Anlatıbilimsel ve göstergebilimsel yaklaşım ile Türk şiiri örneklerine çözümlemelerin yapılması
5.Anlatıbilimsel ve göstergebilimsel yaklaşım ile Türk tiyatrosu örneklerine çözümlemelerin yapılması
6.Anlatıbilimsel ve göstergebilimsel yaklaşım ile reklam bildirimleri örneklerine çözümlemelerin yapılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.GÜNAY, V. Doğan (2018) Bir Yazınsal Göstergebilim Uygulaması: Kuyucaklı Yusuf, İstanbul: Papatyabilim.
2.GÜNAY, V.Doğan; ASLAN KARAKUL, Songül (2020) Dil Sözlüğü, 2. baskı, İstanbul: Papatyabilim.
3.Propp, Vladimir (2018) Masalın Biçimbilimi, 5. baskı, (çev. Mehmet-Sema Rifat), İstanbul : İş Bankası Yayınları.
4.YÜCEL, Tahsin (2008) Yapısalcılık, 2. baskı, İstanbul: Can Yayınları
5.KIRAN, Zeynel; Ayşe KIRAN (2000) Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
6.AKTULUM, Kubilay (2011) Metinlerarasılık // Göstergelerarasılık İlişkiler, Ankara: Kanguru Yayınları
7.BARTHES, Roland (1988) Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çevirenler: Mehmet Rifat- Sema Rifat, İstanbul: Gerçek Yayınları.
8.ECO, Umberto (1996) Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Çeviren: Kemal Atakay, İstanbul: Can Yayınları
9.ECO, Umberto (1996) Yorum ve Aşırı Yorum, Çeviren. Kemal Atakay, İstanbul: Can Yayınları.
10.GÜNAY, V. Doğan (2002) Göstergebilim Yazıları, İstanbul: Multilingual Yayınları.
11.GÜNAY, V. Doğan (2004) “Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar” Dilbilim Dergisi, sayı: 12, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dergisi, s. 33. [29-45].
12.GÜNAY, V. Doğan (2013) Dil ve İletişim, 2. Baskı, İstanbul: Papatya Bilim Yayınları.
13.GÜNAY, V. Doğan (2016) Kültürbilime Giriş. Dil, Kültür ve Ötesi…., İstanbul: Papatya Bilim Yayınları.
14.YÜCEL, Tahsin (2009) Eleştiri Kuramları, 2. baskı İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
15.GÜNAY, V. Doğan (2018) Söylem Çözümlemesi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Papatya Bilim Yayınları.
16.GÜNAY, V. Doğan (2018) Sözcükbilime Giriş, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Papatya Bilim Yayınları
17.YÜCEL, Tahsin (1995) Yapısalcılık, İstanbul: Can Yayınları
18.YALÇIN, Mehmet (2010) Şiirin Ortak Paydası -1 Şiirbilime Giriş, İkaros Yayınları
19.YALÇIN, Mehmet (2010) Şiirin Ortak Paydası -2 Kuram ve Çözümlemeler, İkaros Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yazınsal metinlerin özellikleri
2. Hafta - Teorik
Masalın yapısal özellikleri
3. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk masalının anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
4. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk öyküsünün anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
5. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk romanının anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
6. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk romanının anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ödev
8. Hafta - Teorik
Fransız ve Türk şiir dilinin özellikleri
9. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk şiirinin anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
10. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk şiirinin anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
11. Hafta - Teorik
Fransız ve Türk tiyatrosunun dil özellikleri
12. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk tiyatro eserinin anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
13. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk tiyatro eserinin anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
14. Hafta - Teorik & Uygulama
Seçilen birer Fransız ve Türk reklam bildirisinin anlatısal-göstergebilimsel çözümlenmesi
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Ödevi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Ödevi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
4
4
4
4
4
4
3
3
OÇ-2
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
OÇ-3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
OÇ-4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
OÇ-5
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
OÇ-6
3
4
4
4
4
4
4
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu