Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, Eğitim Yönetimi alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirmek, eğitim yönetimi ve teftişine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek
2.Eğitim Yönetimi ile diğer disiplinler (psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset vb) arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
3.Eğitim Yönetimine ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
4.Eğitim Yönetimi alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek
5.Eğitim Yönetimine ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek
6.Eğitim Yönetimi alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistik yazılımları kullanabilme becerilerini kazanmak, bilgi ve veri paylaşım sürecinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
7.Eğitim Yönetimi alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilmek T
8.Eğitim Yönetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu