Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 25
Toplam AKTS Puanı   25
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Kuram
EY501
Bölüm Seçmeli 4 0 5
Eğitim Denetimi
EY502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EY503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
EY504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Yönetimi ve Liderlik
EY505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okullarda Örgütsel Davranış
EY506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Kaynakları Yönetimi
EY507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Çevre İlişkileri
EY508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi
EY509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim
EY510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Örgütlerinde Çatışma ve Stres Yönetimi
EY511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
EY512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları
EY513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşamboyu Öğrenme
EY514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Medya Okur Yazarlığı
EY515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları
EY516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirme Kuramları
EY517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okullarda Yöneticilik Stajı
EY518
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri
EY519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji
EY520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Yöntemleri
EY521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminin Sosyal Temelleri
EY522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye’nin Yönetsel Yapısı ve Eğitim Örgütlenmesi
EY523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Hukuku ve Disiplin Sorunları
EY524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar
EY525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hizmet İçi Eğitim Programlarını Düzenleme ve Değerlendirme
EY526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İletişim Becerileri
EY527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretimin Denetimi
EY528
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları
EY530
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Türk Eğitim Tarihi
EY531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında Bilgisayarlı İstatistik
EY532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okullarda Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi
EY533
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Grup Dinamiği ve Liderlik
EY534
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretmen Yeterlilikleri
EY535
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar
EY536
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Güçlendirme
EY537
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hakları
EY538
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 10
2. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 25
Toplam AKTS Puanı   35
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dönem Projesi
EY702
Zorunlu 0 2 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Kuram
EY501
Bölüm Seçmeli 4 0 5
Eğitim Denetimi
EY502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EY503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
EY504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Yönetimi ve Liderlik
EY505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okullarda Örgütsel Davranış
EY506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Kaynakları Yönetimi
EY507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Çevre İlişkileri
EY508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi
EY509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim
EY510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Örgütlerinde Çatışma ve Stres Yönetimi
EY511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
EY512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları
EY513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşamboyu Öğrenme
EY514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Medya Okur Yazarlığı
EY515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları
EY516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirme Kuramları
EY517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okullarda Yöneticilik Stajı
EY518
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri
EY519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji
EY520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Yöntemleri
EY521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminin Sosyal Temelleri
EY522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye’nin Yönetsel Yapısı ve Eğitim Örgütlenmesi
EY523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Hukuku ve Disiplin Sorunları
EY524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar
EY525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hizmet İçi Eğitim Programlarını Düzenleme ve Değerlendirme
EY526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İletişim Becerileri
EY527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretimin Denetimi
EY528
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları
EY530
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Türk Eğitim Tarihi
EY531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında Bilgisayarlı İstatistik
EY532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okullarda Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi
EY533
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Grup Dinamiği ve Liderlik
EY534
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretmen Yeterlilikleri
EY535
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar
EY536
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Güçlendirme
EY537
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hakları
EY538
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu