Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarım Makineleri Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı 4 yıllık doktora eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Tarım Makinaları Bölümünde doktora ünvanı aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Program Profili
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünün temel görevi, bilgi ve becerilerini kullanarak, Tarım Makinaları imalat ve hizmet sektöründe ulusal ve ulusalar arası düzeyde, tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede analitik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı; çağdaş Tarım Makinaları temellerini vermek üzere tasarlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Çevre, Ticaret bakanlığı v.b kamu kuruluşlarında Ziraat Mühendisi olarak, Ziraat ve benzeri bankalarda tarım uzmanı olarak, Tarım Kredi kooperatiflerinde uzman olarak, Tarım makinaları ile ilgili özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde istihdam.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu