Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Tarım Makinaları alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
2.Modern mühendislik araç ve tekniklerini kullanma yeteneği
3.Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek edinilen bilgileri akademik yaşam ve uygulamada kullanabilme becerisi
4.Tarım teknolojisi ile toprak, bitki ve hayvan arasındaki etkileşimi kavrayarak ve aralarındaki ilişkiyi çok yönlü değerlendirebilme becerisi
5.Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci
6.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
7.Etkin iletişim kurma becerisi
8.Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanlarıyla diğer kaynakları kullanabilme becerisi
9.Deney tasarımları yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
10.Güncel mesleki sorunlar ve olayları bilme, saptama ve yorumlama becerisi
11.Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varabilme
12.Bilim ve teknolojinin gereklerine uygun, bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilme becerisi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu