Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1.yarıyıl Zorunlu Zorunlu 9
Seçmeli Ders Gurubu 001 Bölüm Seçmeli 21
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarımda Otomasyon
ZTM601
Zorunlu 3 0 7
Seminer I
ZTM801
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ahır İçi Mekanizasyon Uygulamaları
ZTM603
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sürdürülebilir Tarım Teknikleri
ZTM605
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Meliorasyon Ve Rekreasyon Makinaları
ZTM607
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarım Makinaları Konstrüksiyon Esasları
ZTM609
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Toprak İşleme Mekaniği
ZTM611
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarım Makinaları Yapımında Malzeme Seçimi
ZTM613
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarım Makinalarında İleri İmalat Teknikleri
ZTM615
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarımsal Mekanizasyonda İş Etüdü
ZTM617
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarımsal Atıkları Değerlendirme Teknikleri
ZTM619
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Isıl Sistemlerin Analizinde Enerji-Ekserji Metodu
ZTM621
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2.yarıyıl Zorunlu Zorunlu 9
Seçmeli Ders Gurubu 002 Bölüm Seçmeli 21
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarım Makinalarında Kalite Kontrolü Ve Standardizasyon
ZTM602
Zorunlu 3 0 7
Seminer II
ZTM802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarımsal Ürünleri Kurutma Esasları
ZTM604
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Temizleme Ve Sınıflandırma Makinaları Dizayn Parametreleri
ZTM606
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Seralarda İklimlendirme
ZTM608
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İleri Tarım Makinaları İşletmeciliği
ZTM610
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Süt Sağım Mekanizasyonu Ve İşleme Teknikleri
ZTM612
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Gıda Teknolojisi Makinaları
ZTM614
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Organic Tarımda Mekanizasyon Uygulamaları
ZTM616
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Toprak-Su Korumasına Yönelik Mekanizasyon Uygulamaları
ZTM618
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Tarımda Kullanılan İletim Tesisleri Tasarımı
ZTM620
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Isı İletiminde Sayısal Yöntemler
ZTM622
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Gurubu 003 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET800
Zorunlu 0 1 30
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4.yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5.yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6.yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7.yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8.yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması VI
TEZ806
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu