Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1994 yılından bu yana eğitim vermekte olan Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Güney Kampuste uygulamalı ve teorik eğitime kadrosundaki 7 öğretim üyesi ile devam etmektedir.
Tarihçesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı 1994 yılında kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim yılından bu yana bu yana yüksek lisans, 2000-2001 yılından bu yana lisans düzeyinde ve 2010-2011 yılından bu yana da doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
Misyon
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek mesleki bilgi ve birikime ve iletişim becerisine sahip mühendisler yetiştirmeyi; araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi ve refahı için bilgiye ulaşımı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir.
Vizyon
Konusu ile ilgili nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten ve topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan, oluşturduğu toplumsal önderlik, bilimdeki gelişmeleri aktarma çabaları, ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, düşünen, uygulayan, kullandığı eğitim/araştırma metotları ile uluslararası normlarla uyumlu ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.
Amaç
Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, analitik düşünebilen, güncel gelişmeleri ve teknolojiyi takip ederek uygulamaya aktarabilen, etkin iletişim becerisine sahip, mesleki etik değerleri özümsemiş, çevreye ve insana saygılı, kültürel birikimi olan, yaratıcı mühendisler yetiştirmektir
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD bünyesinde öğretim elemanlarının kullanımına ayrılmış 10 adet ofisin yanında 1 adet sulama ve drenaj mühendisliği laboratuarı, 1 adet Coğrafi Bilgi Sistemleri laboratuarı, 1 adet topoğrafik alet ve ekipman odası, 1 adet otomatik meteoroloji istasyonu, 17 dekarlık bir deneme arazisi ve bu arazi içerisinde 1 adet derin kuyu ve 1 adet depo v.s amaçlı kullanılan bina mevcuttur.
Teknik Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD bünyesinde öğretim elemanlarının kullanımına ayrılmış 10 adet ofisin yanında 1 adet sulama ve drenaj mühendisliği laboratuarı, 1 adet Coğrafi Bilgi Sistemleri laboratuarı, 1 adet topoğrafik alet ve ekipman odası, 1 adet otomatik meteoroloji istasyonu, 17 dekarlık bir deneme arazisi ve bu arazi içerisinde 1 adet derin kuyu ve 1 adet depo v.s amaçlı kullanılan bina mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu