Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Farklı bilimsel yaklaşımları analiz edebilme, sentezleyebilme ve değerlendirebilme
2.Bilgilere sistematik olarak yaklaşabilme ve alanı ile ilgili araştırma yöntemlerinde beceri kazanma
3.Bilime yenilik getiren bilimsel bir yöntem geliştirebilme ya da bilinmekte olan bir yöntemi kendi alanında uygulayabilme
4.İleri düzeyde bilimsel çalışma ve proje organize etme ve yönetme becerisi
5.Çağdaş teknolojiler, yazılımlar ve model yaklaşımlardan yararlanarak mühendislik sorunlarına çözüm getirebilme
6.Yaratıcı, tarafsız ve eleştirel düşünebilme
7.Alanındaki bir konuyu yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerisi
8.Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çalışma sonuçlarını yayınlayabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu