Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanındaki bilgileri derinleştirerek kullanabilme, bilgileri farklı yöntemlerle geliştirebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
2.Alanında problemi saptama, çözüme yönelik hipotez kurma, hesapsal ve deneysel yöntemler ile hipotezi çözme becerisi kazanabilme.
3.Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4.Bilinen bilimsel yöntemleri de alanıyla ilgili ileri düzeyde/yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için kullanabilme.
5.Büyük ve Küçük Hayvanlarda İç Hastalıkları kapsamında sistemik klinik muayeneyi gerçekleştirebilme, klinik ve laboratuvar bulguları yorumlayarak doğru tanı koyabilme, etkin ve rasyonel sağaltım uygulayabilme ve gerekli profilaktik önlemleri alabilme.
6.Türkiye hayvancılık sektöründe sürü sağlığı ve koruyucu hekimlik konularında sorunu ortaya koyabilme ve ekonomik çözüm üretebilme.
7.Alanındaki her türlü veriyi (saha gözlemleri, bilimsel bilgi, vb) derleyip amaca yönelik olarak kullanabilme.
8.Alanında bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getiren özgün bir konuyu planlayıp sonuçlandırabilme.
9.Veteriner İç Hastalıkları alanında uluslararası literatürü izleyebilme, değerlendirebilme, sunabilme ve tartışabilme
10.Alanındaki her türlü gelişme ve yeniliği uygun yöntemlerle sunarak, yaşadığı toplumun ekonomik ve sosyal yönden ilerlemesine katkıda bulunabilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu