Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 1 Zorunlu 10
Seçmeli Ders Grubu 1 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH601
Zorunlu 2 0 5
Ruminantlarda Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH602
Zorunlu 2 0 5
Kedi Ve Köpeklerde Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH603
Zorunlu 1 0 4
Köpek ve Kedilerde Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH604
Zorunlu 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları
VİH605
Zorunlu 1 0 4
Klinik Uygulama II
VİH610
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama III
VİH611
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama-IV
VİH612
Zorunlu 0 2 5
Seminer I
VİH801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
VİH802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kan Ve Kan Yapan Organ Hastalıkları
VİH606
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Üriner Sistem Hastalıkları
VİH607
Bölüm Seçmeli 2 0 5
İnternistik Acil Müdahele Ve Yoğun Bakım
VİH608
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Klinik Uygulama-I
VİH609
Bölüm Seçmeli 0 2 5
Sığır Ve Atlarda Deri Hastalıkları
VİH621
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Köpek Ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları
VİH622
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Klinik Muayene Yöntemleri
VİH623
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Köpeklerde Nöromuskuler Hastalıklar
VİH624
Bölüm Seçmeli 1 0 4
İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri
VİH625
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Atlarda Sancıya Yaklaşım
VİH626
Bölüm Seçmeli 1 2 5
İnfüzyon Tedavisinin Tekniği, Kontrolü Ve Komplikasyonları
VİH627
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Erişkin Ruminantlarda Sıvı Tedavisi
VİH628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
İsovolemik Bozukluklarda Sıvı Tedavisi
VİH629
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Atlarda Hareket Sistemi Hastalıkları
VİH630
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Koyunlarda Non-Enfeksiyöz Hastalıklar
VİH631
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Gastroskopi
VİH632
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Sığırlarda Metabolik Kontrol
VİH633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Sığırlarda Karbonhidrat Ve Yağ Metabolizması Bozuklukları
VİH634
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Egzotik Hayvan Hastalıkları
VİH635
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Sığırlarda Neonatal Hastalıklar
VİH636
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kalsiyum- Fosfor Metabolizmasının Akut Regülasyon Bozuklukları
VİH637
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Parenteral Besleme
VİH638
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Köpek Ve Kedilerde Davranış Bozuklukları
VİH639
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Akut Abdomen
VİH640
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Kaynak Tarama Ve Aktarımı
VİH641
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Asit- Baz Dengesinin Spesiyel Bozuklukları
VİH642
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Köpeklerde Endokrin Bozukluklar
VİH643
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilimsel Yenilikler
VİH644
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Ruminantlar Ve Atlarda Karaciğer Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisi
VİH645
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hayvanlarda Tam Kan Sayımı Değerlendirmesi
VİH646
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Deri Hastalıklarının Tedavisi
VİH647
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Atlarda Klinik Bulgularla Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ruminantlarda Sinir Sisteminin Viral Hastalıkları
VİH649
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Zehirlenmelerde Tedavi
VİH650
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Abdominal, Thorasik Ve Perikardial Effüzyonlar
VİH651
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Sığırlarda Kardiovasküler Hastalıkların Tedavisi
VİH652
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Hayvanlarda Poliuri Ve Polidipsiye Tanısal Yaklaşım
VİH653
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Köpek Ve Kedilerde Protozoon Hastalıklar
VİH654
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Endo- Ve Ektoparaziter Hastalıklar
VİH655
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Nörotoksik Bozuklukların Tedavisi
VİH656
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Deri Lokalizasyonlu Sistemik Hastalıklar
VİH657
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Koyunlarda Clostridial Enfeksiyonlar
VİH658
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VİH659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VİH660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 2 Zorunlu 11
Seçmeli Ders Grubu 2 Bölüm Seçmeli 19
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH601
Zorunlu 2 0 5
Ruminantlarda Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH602
Zorunlu 2 0 5
Kedi Ve Köpeklerde Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH603
Zorunlu 1 0 4
Köpek ve Kedilerde Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH604
Zorunlu 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları
VİH605
Zorunlu 1 0 4
Klinik Uygulama II
VİH610
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama III
VİH611
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama-IV
VİH612
Zorunlu 0 2 5
Seminer I
VİH801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
VİH802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kan Ve Kan Yapan Organ Hastalıkları
VİH606
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Üriner Sistem Hastalıkları
VİH607
Bölüm Seçmeli 2 0 5
İnternistik Acil Müdahele Ve Yoğun Bakım
VİH608
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Klinik Uygulama-I
VİH609
Bölüm Seçmeli 0 2 5
Sığır Ve Atlarda Deri Hastalıkları
VİH621
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Köpek Ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları
VİH622
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Klinik Muayene Yöntemleri
VİH623
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Köpeklerde Nöromuskuler Hastalıklar
VİH624
Bölüm Seçmeli 1 0 4
İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri
VİH625
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Atlarda Sancıya Yaklaşım
VİH626
Bölüm Seçmeli 1 2 5
İnfüzyon Tedavisinin Tekniği, Kontrolü Ve Komplikasyonları
VİH627
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Erişkin Ruminantlarda Sıvı Tedavisi
VİH628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
İsovolemik Bozukluklarda Sıvı Tedavisi
VİH629
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Atlarda Hareket Sistemi Hastalıkları
VİH630
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Koyunlarda Non-Enfeksiyöz Hastalıklar
VİH631
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Gastroskopi
VİH632
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Sığırlarda Metabolik Kontrol
VİH633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Sığırlarda Karbonhidrat Ve Yağ Metabolizması Bozuklukları
VİH634
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Egzotik Hayvan Hastalıkları
VİH635
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Sığırlarda Neonatal Hastalıklar
VİH636
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kalsiyum- Fosfor Metabolizmasının Akut Regülasyon Bozuklukları
VİH637
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Parenteral Besleme
VİH638
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Köpek Ve Kedilerde Davranış Bozuklukları
VİH639
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Akut Abdomen
VİH640
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Kaynak Tarama Ve Aktarımı
VİH641
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Asit- Baz Dengesinin Spesiyel Bozuklukları
VİH642
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Köpeklerde Endokrin Bozukluklar
VİH643
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilimsel Yenilikler
VİH644
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Ruminantlar Ve Atlarda Karaciğer Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisi
VİH645
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hayvanlarda Tam Kan Sayımı Değerlendirmesi
VİH646
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Deri Hastalıklarının Tedavisi
VİH647
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Atlarda Klinik Bulgularla Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ruminantlarda Sinir Sisteminin Viral Hastalıkları
VİH649
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Zehirlenmelerde Tedavi
VİH650
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Abdominal, Thorasik Ve Perikardial Effüzyonlar
VİH651
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Sığırlarda Kardiovasküler Hastalıkların Tedavisi
VİH652
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Hayvanlarda Poliuri Ve Polidipsiye Tanısal Yaklaşım
VİH653
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Köpek Ve Kedilerde Protozoon Hastalıklar
VİH654
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Endo- Ve Ektoparaziter Hastalıklar
VİH655
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Nörotoksik Bozuklukların Tedavisi
VİH656
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Deri Lokalizasyonlu Sistemik Hastalıklar
VİH657
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Koyunlarda Clostridial Enfeksiyonlar
VİH658
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VİH659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VİH660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 3 Zorunlu 11
Seçmeli Ders Grubu 3 Bölüm Seçmeli 19
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH601
Zorunlu 2 0 5
Ruminantlarda Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH602
Zorunlu 2 0 5
Kedi Ve Köpeklerde Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH603
Zorunlu 1 0 4
Köpek ve Kedilerde Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH604
Zorunlu 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları
VİH605
Zorunlu 1 0 4
Klinik Uygulama II
VİH610
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama III
VİH611
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama-IV
VİH612
Zorunlu 0 2 5
Seminer I
VİH801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
VİH802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kan Ve Kan Yapan Organ Hastalıkları
VİH606
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Üriner Sistem Hastalıkları
VİH607
Bölüm Seçmeli 2 0 5
İnternistik Acil Müdahele Ve Yoğun Bakım
VİH608
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Klinik Uygulama-I
VİH609
Bölüm Seçmeli 0 2 5
Sığır Ve Atlarda Deri Hastalıkları
VİH621
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Köpek Ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları
VİH622
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Klinik Muayene Yöntemleri
VİH623
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Köpeklerde Nöromuskuler Hastalıklar
VİH624
Bölüm Seçmeli 1 0 4
İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri
VİH625
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Atlarda Sancıya Yaklaşım
VİH626
Bölüm Seçmeli 1 2 5
İnfüzyon Tedavisinin Tekniği, Kontrolü Ve Komplikasyonları
VİH627
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Erişkin Ruminantlarda Sıvı Tedavisi
VİH628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
İsovolemik Bozukluklarda Sıvı Tedavisi
VİH629
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Atlarda Hareket Sistemi Hastalıkları
VİH630
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Koyunlarda Non-Enfeksiyöz Hastalıklar
VİH631
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Gastroskopi
VİH632
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Sığırlarda Metabolik Kontrol
VİH633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Sığırlarda Karbonhidrat Ve Yağ Metabolizması Bozuklukları
VİH634
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Egzotik Hayvan Hastalıkları
VİH635
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Sığırlarda Neonatal Hastalıklar
VİH636
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kalsiyum- Fosfor Metabolizmasının Akut Regülasyon Bozuklukları
VİH637
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Parenteral Besleme
VİH638
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Köpek Ve Kedilerde Davranış Bozuklukları
VİH639
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Akut Abdomen
VİH640
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Kaynak Tarama Ve Aktarımı
VİH641
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Asit- Baz Dengesinin Spesiyel Bozuklukları
VİH642
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Köpeklerde Endokrin Bozukluklar
VİH643
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilimsel Yenilikler
VİH644
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Ruminantlar Ve Atlarda Karaciğer Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisi
VİH645
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hayvanlarda Tam Kan Sayımı Değerlendirmesi
VİH646
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Deri Hastalıklarının Tedavisi
VİH647
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Atlarda Klinik Bulgularla Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ruminantlarda Sinir Sisteminin Viral Hastalıkları
VİH649
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Zehirlenmelerde Tedavi
VİH650
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Abdominal, Thorasik Ve Perikardial Effüzyonlar
VİH651
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Sığırlarda Kardiovasküler Hastalıkların Tedavisi
VİH652
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Hayvanlarda Poliuri Ve Polidipsiye Tanısal Yaklaşım
VİH653
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Köpek Ve Kedilerde Protozoon Hastalıklar
VİH654
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Endo- Ve Ektoparaziter Hastalıklar
VİH655
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Nörotoksik Bozuklukların Tedavisi
VİH656
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Deri Lokalizasyonlu Sistemik Hastalıklar
VİH657
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Koyunlarda Clostridial Enfeksiyonlar
VİH658
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VİH659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VİH660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 4 Zorunlu 10
Seçmeli Ders Grubu 4 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruminantlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH601
Zorunlu 2 0 5
Ruminantlarda Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH602
Zorunlu 2 0 5
Kedi Ve Köpeklerde Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH603
Zorunlu 1 0 4
Köpek ve Kedilerde Sindirim Sistemi Hastalıkları
VİH604
Zorunlu 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları
VİH605
Zorunlu 1 0 4
Klinik Uygulama II
VİH610
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama III
VİH611
Zorunlu 0 2 5
Klinik Uygulama-IV
VİH612
Zorunlu 0 2 5
Seminer I
VİH801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
VİH802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kan Ve Kan Yapan Organ Hastalıkları
VİH606
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Üriner Sistem Hastalıkları
VİH607
Bölüm Seçmeli 2 0 5
İnternistik Acil Müdahele Ve Yoğun Bakım
VİH608
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Klinik Uygulama-I
VİH609
Bölüm Seçmeli 0 2 5
Sığır Ve Atlarda Deri Hastalıkları
VİH621
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Köpek Ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları
VİH622
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Klinik Muayene Yöntemleri
VİH623
Bölüm Seçmeli 1 2 5
Köpeklerde Nöromuskuler Hastalıklar
VİH624
Bölüm Seçmeli 1 0 4
İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri
VİH625
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Atlarda Sancıya Yaklaşım
VİH626
Bölüm Seçmeli 1 2 5
İnfüzyon Tedavisinin Tekniği, Kontrolü Ve Komplikasyonları
VİH627
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Erişkin Ruminantlarda Sıvı Tedavisi
VİH628
Bölüm Seçmeli 1 2 6
İsovolemik Bozukluklarda Sıvı Tedavisi
VİH629
Bölüm Seçmeli 1 2 6
Atlarda Hareket Sistemi Hastalıkları
VİH630
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Koyunlarda Non-Enfeksiyöz Hastalıklar
VİH631
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Köpek Ve Kedilerde Gastroskopi
VİH632
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Sığırlarda Metabolik Kontrol
VİH633
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Sığırlarda Karbonhidrat Ve Yağ Metabolizması Bozuklukları
VİH634
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Egzotik Hayvan Hastalıkları
VİH635
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Sığırlarda Neonatal Hastalıklar
VİH636
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kalsiyum- Fosfor Metabolizmasının Akut Regülasyon Bozuklukları
VİH637
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Parenteral Besleme
VİH638
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Köpek Ve Kedilerde Davranış Bozuklukları
VİH639
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Akut Abdomen
VİH640
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Kaynak Tarama Ve Aktarımı
VİH641
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Asit- Baz Dengesinin Spesiyel Bozuklukları
VİH642
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Köpeklerde Endokrin Bozukluklar
VİH643
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilimsel Yenilikler
VİH644
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Ruminantlar Ve Atlarda Karaciğer Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisi
VİH645
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hayvanlarda Tam Kan Sayımı Değerlendirmesi
VİH646
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Deri Hastalıklarının Tedavisi
VİH647
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Atlarda Klinik Bulgularla Solunum Sistemi Hastalıkları
VİH648
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ruminantlarda Sinir Sisteminin Viral Hastalıkları
VİH649
Bölüm Seçmeli 1 0 5
Zehirlenmelerde Tedavi
VİH650
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Abdominal, Thorasik Ve Perikardial Effüzyonlar
VİH651
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Sığırlarda Kardiovasküler Hastalıkların Tedavisi
VİH652
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Hayvanlarda Poliuri Ve Polidipsiye Tanısal Yaklaşım
VİH653
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Köpek Ve Kedilerde Protozoon Hastalıklar
VİH654
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Endo- Ve Ektoparaziter Hastalıklar
VİH655
Bölüm Seçmeli 1 0 4
Köpek Ve Kedilerde Nörotoksik Bozuklukların Tedavisi
VİH656
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Köpek Ve Kedilerde Deri Lokalizasyonlu Sistemik Hastalıklar
VİH657
Bölüm Seçmeli 1 2 3
Koyunlarda Clostridial Enfeksiyonlar
VİH658
Bölüm Seçmeli 1 0 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VİH659
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VİH660
Bölüm Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 5 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 6 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 7 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 8 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu