Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tez Çalışması IV
Ders Kodu: TEZ804
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 1
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 22
Amaç

Tez çalışmasının yürütülmesi, tez ile ilgili son gelişmelerin sunulması ve yapılan tez ile ilgili bilgi edinebilme ve görüşleri açıklayarak tezin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunma, fikir verebilme, anabilim dallarında tez konularının seçimi ve yürütülmesinde sinerji yaratabilme ve tez verimli bir şekilde sonuca ulaştırabilme, eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek.

Özet İçerik

Belirlenen konuyla ilgili tezin yürütülmesi ve yazımı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Abdullah YALÇIN
Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU
Doç. Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ
Doç. Dr. Ece ARMAĞAN
Doç. Dr. Fatma ÇAKIR
Doç. Dr. Hayriye Değer ORAL TOPLU
Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ
Doç. Dr. Öner CANAVAR
Doç. Dr. Şerife GENİŞ
Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Doç. Dr. Ülker ÇOLAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah SEZEN AKAR
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ATAY
Dr. Öğr. Üyesi Hanife Can ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Melek Ece ÖNCÜER ÇİVİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem BOZKURT GİRİT
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat AŞLIYAN
Dr. Öğr. Üyesi Sadık BÜYÜKYÖRÜK
Dr. Öğr. Üyesi Şansel ÖZPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Yazgı AY
Prof. Dr. Ahmet CEYLAN
Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL
Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN
Prof. Dr. Aslıhan BÜYÜKÖZTÜRK KARUL
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Prof. Dr. Ayden ÇOBAN
Prof. Dr. Aynur CİVELEK
Prof. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Prof. Dr. Emel CEYLAN
Prof. Dr. Ercan YEŞİLIRMAK
Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN
Prof. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
Prof. Dr. Gökhan CESUR
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Güzel DİŞCİGİL
Prof. Dr. Hacı Halil BIYIK
Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR
Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN
Prof. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM
Prof. Dr. Hilmiye AKSU
Prof. Dr. Hüsniye ÇALIŞIR
Prof. Dr. İlknur DABANOĞLU
Prof. Dr. İsmet ATEŞ
Prof. Dr. Kadir Serdar DİKER
Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Kürşat KARACABEY
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN
Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ
Prof. Dr. Mesut KIRMACI
Prof. Dr. Murat SARIERLER
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI
Prof. Dr. Nihat TOPLU
Prof. Dr. Nuran AYSUL
Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
Prof. Dr. Özcan CENGİZ
Prof. Dr. Sacit Hadi AKDEDE
Prof. Dr. Sakine BOYRAZ
Prof. Dr. Sema ERTUĞ
Prof. Dr. Serap SAVAŞAN
Prof. Dr. Süheyla TÜRKYILMAZ
Prof. Dr. Süleyman AYPAK
Prof. Dr. Şükrü KIRKAN
Prof. Dr. Tülin KARAGENÇ
Prof. Dr. Zeynep GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
1.Tez çalışması hakkında evrensel normları öğrenmek
2.Etik kurallar hakkında bilgi edinmek
3.Bilim tarihi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak
4.Çalışacağı konu ile ilgili danışmanı ile eşgüdümlü çalışmak
5.Tezin fikri, araştırılması, projelendirilmesi ve yürütülmesini sağlamak
6.Tezin yazılması, sunulması, savunulması ve yayınlanması aşamalarında beceri kazanmak
7.Alanı ile ilgili eğitim düzeyini geliştirmek, motivasyon sağlayabilmek, güven geliştirmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İlgili Enstitü Tez yazım kılavuzu
2.Seçilen tez konusuyla ilgili ders notları
3.Tez konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası tüm kitap ve yayınlar
4.E-kitap ve internet kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
2. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
3. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
4. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
5. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
6. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
7. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
8. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
9. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
10. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
11. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi
12. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi, çalışmaların değerlendirilmesi
13. Hafta - Uygulama
Tez yürütme çalışmaları ve izlemi, çalışmaların değerlendirilmesi
14. Hafta - Uygulama
Tez ara raporun hazırlanması / Tezde elde edilen tüm verilerin sunumu için hazırlık çalışması
15. Hafta - Uygulama
Tez ara raporunun sunumu / Tezde elde edilen verilerin sunumu (Tez savunma sınavı)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Kısa Sınav (Quiz)1%20
Derse Katılım (Performans)15%20
Rapor1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders154290
Ödev1055100
Seminer5155100
Dönem Ödevi53330
Bireysel Çalışma101010200
Kısa Sınav52325
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu