Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
Ders Kodu: EYT601
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Yönetimin ve eğitim yönetiminin gelişimine ilişkin temel kavramları açıklamak. 2. Eğitim yönetimi alanında güncel yönetim kuram ve yaklaşımlarını değerlendirmek ve bu alandaki güncel uygulamaları incelemek. 3. Yönetim bilgi sistemlerini analiz etmek. 4. Toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, kriz yönetimi ve değişim yönetimi kavramlarını açıklamak. 5. Türkiye’deki ve Avrupa Birliği’ndeki eğitim yönetimi uygulamalarını yorumlamak.

Özet İçerik

Yönetim ve yönetim bilimine ilişkin güncel gelişmeler. Yönetimde klasik modeller, Yönetimde işbirlikçi modeller, Kolekyal Modeller, Politik Modeller, Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünyada eğitim yönetimi alanında yeni gelişmeler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Yönetimin ve eğitim yönetiminin gelişimine ilişkin temel kavramları açıklar.
2.Eğitim yönetimi alanında güncel yönetim kuram ve yaklaşımlarını değerlendirir ve bu alandaki güncel uygulamaları inceler.
3.Yönetim bilgi sistemlerini analiz eder
4.Toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, kriz yönetimi ve değişim yönetimi kavramlarını açıklar.
5.Türkiye’deki ve Avrupa Birliği’ndeki eğitim yönetimi uygulamalarını yorumlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: Pegem A Yayınları
2.Hanson, E. M. (1996). Educational administration and organizational behavior. Allyn & Bacon, A Simon & Schuster Company, 160 Gould Street, Needham Heights, MA 02194-2310.
3.Hoy, W. K., Miskel, C. G., & Tarter, C. J. (1991). Educational administration: Theory, research, and practice.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yönetim ve Eğitim Yönetimine Giriş
2. Hafta - Teorik
Yönetim ve Eğitim Yönetimi
3. Hafta - Teorik
Yönetimde Teknoloji Kullanımı
4. Hafta - Teorik
Yönetim Bilgi Sistemleri(İLSİS)
5. Hafta - Teorik
Yönetim Bilgi Sistemleri(İLSİS)
6. Hafta - Teorik
Toplam Kalite Yönetimi
7. Hafta - Teorik
Toplam Kalite Yönetimi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sistemi
10. Hafta - Teorik
Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sistemi
11. Hafta - Teorik
Kriz Yönetimi ve Eğitim Örgütleri
12. Hafta - Teorik
Kriz Yönetimi ve Eğitim Örgütleri
13. Hafta - Teorik
Değişim Yönetimi
14. Hafta - Teorik
Stratejik Yönetim ve Planlama
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu