Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
Ders Kodu: EYT610
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Çağdaş örgütsel davranış konularında yaşanan sorunları belirlenmek 2. Çağdaş örgütsel davranış konularında yaşanan sorunları analiz etmek 3. Çözüm önerileri getirmek 4. Örgütsel gelişme için öneriler getirmek 5. Örgütlerde mobbing , yabancılaşma sorunlarını analiz etmek

Özet İçerik

Örgütsel davranışta güncel yaklaşımlar, Eğitim yönetimi ve örgütsel davranış, Türk Eğitim Sisteminde örgütsel davranışla ilgili gelişmeler ve sorunlar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çağdaş örgütsel davranış konularında yaşanan sorunları belirler.
2.Çağdaş örgütsel davranış konularında yaşanan sorunları analiz eder.
3.Örgütsel davranış sorunlarına çözüm önerileri getirir.
4.Örgütsel gelişme için öneriler getirir
5.Örgütlerde mobbing, yabancılaşma sorunlarını analiz eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta: Ankara
2.Gek, M. (2008) Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Gazi Kitabevi.
3.Brooks, I. (1999) Organizational Behaviour: Individuals, Groups and the Organization, London: FT Pitman.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Örgütsel Davranış Disiplini, Kapsamı
2. Hafta - Teorik
Yetke, Yetki, Güç
3. Hafta - Teorik
Grup Dinamiği ve Sorunları
4. Hafta - Teorik
Sosyal Etki
5. Hafta - Teorik
Örgütsel İletişim Sorunları
6. Hafta - Teorik
Tutumlar ve Sorunlar
7. Hafta - Teorik
Örgütsel Çatışma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Örgütlerde Tükenmişlik Sorunu
10. Hafta - Teorik
Örgütlerde Yabancılaşma Sorunu
11. Hafta - Teorik
Örgütlerde Stres Yönetimi
12. Hafta - Teorik
Örgütlerde Moral ve İş Doyumu
13. Hafta - Teorik
Örgütlerde Mobbing Sorunu
14. Hafta - Teorik
Örgütsel Gelişme ve Değişme Sorunları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu