Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
Ders Kodu: EYT611
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Türkiye’de eğitim yönetiminin yapısal sorunlarının belirlenmesi. 2. Türkiye’de eğitim yönetiminin örgütsel sorunlarının belirlenmesi. 3. Türkiye’de eğitim yönetiminin örgütsel sorunlarının irdelenmesi. 4. Türkiye’de eğitim yönetiminin yapısal sorunlarının irdelenmesi. 5. Bu konulara ilişkin olası çözüm önerilerinin getirilmesi.

Özet İçerik

Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Yapısal Sorunlar, Ekonomik Sorunlar, Yönetsel Sorunlar, Örgütsel sorunlar, Sürece İlişkin sorunlar, Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye’de eğitim yönetiminin yapısal sorunlarını belirler
2.Türkiye’de eğitim yönetiminin örgütsel sorunlarını belirler
3.Türkiye’de eğitim yönetiminin örgütsel sorunlarını irdeler.
4.Türkiye’de eğitim yönetiminin yapısal sorunlarını irdeler.
5.Eğitim yönetimi sorunlarına ilişkin olası çözüm önerileri getirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kaya, Y. K. (1979). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. TODAİE yayınları no: 181.Ankara: DOĞAN Basımevi.
2.Fişek, K. (1975). Yönetim. Ankara Üniversitesi.
3.Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
4.İlgar, L. (2005). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. Beta Basım Yayım.
5.Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi. Çev. Edt: S. Turan). Ankara: Nobel.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticisi
2. Hafta - Teorik
Değişim ve Eğitim Yöneticiliği
3. Hafta - Teorik
Milli Eğitim Şuralarında Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği
4. Hafta - Teorik
Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği ile ilgili araştırmalar
5. Hafta - Teorik
Eğitim Yöneticiliği ile ilgili yönetmelikler
6. Hafta - Teorik
Eğitim Yönetimiyle ilgili yasal ve yapısal sorunlar
7. Hafta - Teorik
Öğrenen Örgütler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürü ve İklimi
10. Hafta - Teorik
Etkili Okullar
11. Hafta - Teorik
Çatışma ve Kriz Yönetimi
12. Hafta - Teorik
Stratejik Planlama ve Yönetim
13. Hafta - Teorik
Okullarda Performans Yönetimi
14. Hafta - Teorik
Yönetişim
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu