Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: EYT620
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Nitel araştırmanın felsefesini incelemek. 2. Nitel araştırmanın temel özelliklerini incelemek. 3. Nitel araştırma süreçlerini analiz etmek. 4. Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerini incelemek. 5. Nitel araştırmada veri analiz yöntemlerini incelemek.

Özet İçerik

Nitel Araştırmanın Felsefi Temelleri, Eleştirel Teori, Nitel Araştırma İlkeleri, Nitel Araştırma Süreci, Eğitimde Nitel Araştırmalar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Nitel araştırmanın felsefesini inceler
2.Nitel araştırmanın temel özelliklerini inceler
3.Nitel araştırma süreçlerini analiz eder.
4.Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerini inceler.
5.Nitel araştırmada veri analiz yöntemlerini inceler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şimşek, H., Yıldırım., A. (2013), Sosyal Bilimlerde NitelAraştırma Yöntemleri. Pegem, Ankara
2.Greenfield, Tony (ed) (1996) Research Methods – Guidance for Postgraduates. London, Arnold.
3.Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2010). Qualitative research methods. Sage.
4.Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1998). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource . John Wiley & Sons Inc.
5.Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction (p. 6). White Plains, NY: Longman.
6.Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods . SAGE Publications, inc.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilimsel araştırma yöntemlerinde temel yaklaşımlar
2. Hafta - Teorik
Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri
3. Hafta - Teorik
Nitel araştırma desenleri - Kültür analizi
4. Hafta - Teorik
Nitel araştırma desenleri – Olgubilim
5. Hafta - Teorik
Nitel araştırma desenleri - Kuram oluşturma
6. Hafta - Teorik
Nitel araştırma desenleri - Durum çalışması
7. Hafta - Teorik
Nitel araştırma desenleri - Eylem araştırması
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Nitel araştırmada örneklem-1
10. Hafta - Teorik
Nitel araştırmada örneklem-2
11. Hafta - Teorik
Görüşme ve odak grup görüşmesi
12. Hafta - Teorik
Gözlem
13. Hafta - Teorik
Doküman incelemesi
14. Hafta - Teorik
Nitel veri analizi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu