Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
Ders Kodu: EYT621
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Korelasyon, basit, doğrusal ve çoklu aşamalı regresyon analizleri incelemek 2. Bağımlı ve bağımsız gruplar ve t-testi’ni incelemek 3. Varyans analizlerini incelemek 4. ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA gibi parametrik istatistiki teknikleri incelemek 5. MANN-WHITNEY-U, Wilcoxou uyumlu çiftler işaretli sıralar testi, Kruskal-Wallis H testi gibi nonparametrik istatistiki teknikleri incelemek

Özet İçerik

İstatistiğe ilişkin temel konular, Eğitim Bilimi araştırmalarında İleri Düzey İstatistik Uygulamaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Korelasyon, basit, doğrusal ve çoklu aşamalı regresyon analizleri inceler
2.Bağımlı ve bağımsız gruplar ve t-testi’ni inceler
3. Varyans analizlerini inceler
4.ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA gibi parametrik istatistiki teknikleri inceler
5.MANN-WHITNEY-U, Wilcoxon uyumlu çiftler işaretli sıralar testi, Kruskal-Wallis H testi gibi nonparametrik istatistiki teknikleri inceler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.American PsychologicalAssociation. (2001). Publication manual of the American psychological association. (5th Ed.). Washington
2.Creswell, J. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Saddle River, NJ: Prentice Hall.
3.Alexander, J., & Tate, M. (1999). Web wisdom, how to evaluate and create information quality on the Web. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İstatistik programlarına genel bakış (NVIVO, SPSS vb.)
2. Hafta - Teorik
Korelasyon, basit, doğrusal ve çoklu aşamalı regresyon analizleri,
3. Hafta - Teorik
Korelasyon, basit, doğrusal ve çoklu aşamalı regresyon analizleri,
4. Hafta - Teorik
Korelasyon, basit, doğrusal ve çoklu aşamalı regresyon analizleri,
5. Hafta - Teorik
Bağımlı ve bağımsız gruplar ve t-testi
6. Hafta - Teorik
Bağımlı ve bağımsız gruplar ve t-testi
7. Hafta - Teorik
Bağımlı ve bağımsız gruplar ve t-testi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Varyans Analizi
10. Hafta - Teorik
Varyans Analizi
11. Hafta - Teorik
ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA gibi parametrik istatistiki teknikler
12. Hafta - Teorik
ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA gibi parametrik istatistiki teknikler
13. Hafta - Teorik
MANN-WHITNEY-U, Wilcoxou uyumlu çiftler işaretli sıralar testi, Kruskal-Wallis H testi gibi nonparametrik istatistiki teknikler
14. Hafta - Teorik
MANN-WHITNEY-U, Wilcoxon uyumlu çiftler işaretli sıralar testi, Kruskal-Wallis H testi gibi nonparametrik istatistiki teknikler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu