Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kamu Yönetimi ve Eğitim
Ders Kodu: EYT623
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, kamu yönetiminin temel dinamiklerine ve eğitim yönetimine yansımalarına ilişkin bilgi kazandırmaktır.

Özet İçerik

Kamu yönetiminin temel kavramları, Küreselleşme sürecinde kamu yönetimi, Ülkemizdeki kamu yönetimi politikaları, sosyal politikalar, Sosyal ve kamusal politikalarda eğitim

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kamu yönetiminin temel dinamiklerini kavrar
2.Kamu yönetimi uygulamalarını değerlendirebilme
3.Kamu yönetimi ve eğitim arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
4.Türkiye ve dünyada sosyal politikaların durumunu inceleyebilme
5.Eğitime ilişkin kamu yönetimi politikalarını değerlendirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eryilmaz, B. (2000). Kamu Yönetimi. Kocaeli, Umuttepe Yayınları, 6.
2.BURSALIOĞLU, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem A Yayınları, 14.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Kamu Yönetimi
3. Hafta - Teorik
Devlet Kavramı ve Devletin Unsurları
4. Hafta - Teorik
Kamu Yönetimi ve Bürokratik Örgütlenme
5. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri
6. Hafta - Teorik
Modern Ulus Devlet ve Kamu Yönetimi
7. Hafta - Teorik
Türkiye’de kamu yönetimi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Türkiye’de kamu politikalarının oluşturulması
10. Hafta - Teorik
Türkiye’de kamu politikası süreçlerinde rol oynayan aktörler
11. Hafta - Teorik
Kamu Yönetimi ve Eğitim
12. Hafta - Teorik
Eğitimde Kamusal Harcamalar
13. Hafta - Teorik
Sosyal Politikalar ve Eğitim
14. Hafta - Teorik
Sosyal Devlet Uygulamaları ve Eğitim
15. Hafta - Teorik
Kamu Yönetimi ve Eğitim Reformu
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu