Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
Ders Kodu: EYT624
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1.Küreselleşme kavramının tanımı, dünü ve bugününe ilişkin açıklama yapmak. 2.Küreselleşmenin merkezi devlet yapılarına etkileri, küreselleşmenin devletin toplumsal yükümlülük alanlarından biri olan eğitime etkisine ilişkin genel değerlendirme yapmak. 3.Yeni liberalizm ve yeni muhafazakârlık: eğitime yansımalar, yönetişim zihniyeti ve eğitim politikasına yansımaları, kentsel yerleşim ve yeni liberal eğitim politikalarının doğurduğu eğitim eşitsizlikleri değerlendirmek.

Özet İçerik

Küreselleşme, Kapitalizm ve kamusal kurumların neoliberalleşmesi, Neomuhafazakarlık, Ulusötesi şirketler, Eğitim ve Piyasalaşma, Küreselleşme ve eğitimdeki yansımaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pınar YENGİN SARPKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Küreselleşme kavramının tanımı, dünü ve bugününe ilişkin açıklama yapar.
2.Küreselleşmenin merkezi devlet yapılarına etkileri, küreselleşmenin devletin toplumsal yükümlülük alanlarından biri olan eğitime etkisine ilişkin genel değerlendirme yapar.
3.Yeni liberalizm ve yeni muhafazakârlık: eğitime yansımalar, yönetişim zihniyeti ve eğitim politikasına yansımaları, kentsel yerleşim ve yeni liberal eğitim politikalarının doğurduğu eğitim eşitsizlikleri değerlendirir.
4.Küreselleşmenin dinamiklerini kavrayabilme
5.Küreselleşme ve eğitim yönetimi arasındaki ilişkiyi analiz edebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bauman, Z. (1999). Küreselleşme. AyrıntıYayınları, İstanbul.
2.Steger, M. B. (2006). Küreselleşme. Dost Yayınevi, Ankara.
3.Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company, United States.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanıtımı ve Kapsamı
2. Hafta - Teorik
Küreselleşme Kavramı
3. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Dünü Ve Bugünü
4. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Merkezi Devlet Yapılarına Etkileri
5. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Eğitime Etkisine İlişkin Genel Değerlendirme
6. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Eğitime Etkisine İlişkin Genel Değerlendirme
7. Hafta - Teorik
Yeni Liberalizm ve Yeni Muhafazakârlık: Eğitime Yansımalar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Yeni Liberalizm ve Yeni Muhafazakârlık: Eğitime Yansımalar
10. Hafta - Teorik
Yeni Liberalizm ve Yeni Muhafazakârlık: Yönetişim Zihniyeti
11. Hafta - Teorik
Yeni Liberalizm ve Yeni Muhafazakârlık: Eğitim Politikasına Yansımalar
12. Hafta - Teorik
Yeni Liberalizm ve Yeni Muhafazakârlık: Eğitim Politikasına Yansımalar
13. Hafta - Teorik
Kentsel Yerleşim ve Yeni Liberal Eğitim Politikalarının Doğurduğu Eğitim Eşitsizlikleri
14. Hafta - Teorik
Kentsel Yerleşim ve Yeni Liberal Eğitim Politikalarının Doğurduğu Eğitim Eşitsizlikleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu