Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
Ders Kodu: EYT627
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji yaklaşımının kullanılarak, günümüzde neoliberal politikaların topluma yansımalarını analiz etmek 2. Eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji yaklaşımının kullanılarak, günümüzde neoliberal politikaların eğitime yansımalarının analiz etmek 3. Bu konuya ilişkin çözüm önerileri getirmek 4. Örtük müfredatın etkili kullanılmasına ilişkin öneriler sunmak 5. Dünya’da eleştirel pedagoji uygulamalarını incelemek

Özet İçerik

Eleştirel pedagoji, Modern toplumda eğitim, Eğitim ve yeniden üretim, Eğitimde eşitsizlikler, Eğitim ve ideoloji, Toplumsal iktidar ve eğitimdeki yansımaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji yaklaşımının kullanılarak, günümüzde neoliberal politikaların topluma yansımalarını analiz eder
2.Eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji yaklaşımının kullanılarak, günümüzde neoliberal politikaların eğitime yansımalarının analiz eder
3.Örtük müfredatın etkili kullanılmasına ilişkin öneriler sunar
4.Dünya eleştirel pedagoji uygulamalarını inceler
5.Eğitim ortamlarında iktidar, hegemonya, ideoloji gibi kavramlara ilişkin eleştirel düşünme becerisi geliştirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yıldırım, A. (2010). Eleştirel Pedagoji: Ivan Illich ve Paulo Freire’in Eğitim Anlayışı Üzerine.Ankara: AnıYayıncılık.
2.Giroux, H. A. (1983). Eğitimde kuram ve direniş. South Hadley, MA: Bergin & Garvey.
3.Apple, M. (2006). Eğitim ve iktidar. İstanbul: Kalkedon Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eleştirel Pedagojiye Giriş
2. Hafta - Teorik
Eleştirel Pedagoji: Teori ve Pratik
3. Hafta - Teorik
Neoliberal Politikalar
4. Hafta - Teorik
Neoliberal Politikaların Kamuya Etkileri
5. Hafta - Teorik
Neoliberalizm ve Toplum
6. Hafta - Teorik
Neoliberalizm ve Toplumsal Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi
7. Hafta - Teorik
Neoliberalizm ve Eğitim
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Eğitimde Neoliberal Uygulamaların Analizi ve Çözüm Önerileri
10. Hafta - Teorik
Eğitimde Örtük Müfredat
11. Hafta - Teorik
Örtük Müfredatın Etkili Kullanımı
12. Hafta - Teorik
Dünyada Eleştirel Pedagoji
13. Hafta - Teorik
Eğitimin demokratikleştirilmesi
14. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu