Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
Ders Kodu: EYT632
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi tanımlamak. 2. Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi tartışmak. 3. Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi yorumlamak. 4. Eğitimin ekonomik özellikleri hakkında bir bakış açısı kazanmak.

Özet İçerik

Eğitim Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi, İnsan Sermayesi Yaklaşımı, Eğitim Ekonomisi Yaklaşımları, Eğitim ve Kalkınma İlişkisi, Eğitim Ekonomisinde Güncel Gelişmeler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1. Eğitimin ve ekonomi arasındaki ilişkileri açıklayabilir
2.Eğitimde maliyet ve harcamaları açıklar
3.Eğitimin finansmanıyla ilgili temel yaklaşımları bilir
4. Eğitimin ekonomik büyüme ve gelişmeye etkisini açıklar
5.Eğitimle ilgili ekonomik göstergeleri yorumlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Schultz, T. W. (1963). The economic value of education (Vol. 63). New York: Columbia University Press.
2.Garms, W. I. (1978). School Finance: The Economics and Politics of Public Education.
3.Ünal, L. I. (1996). Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Epar Yayınları
4.Gümüş, E. ve Şişman, M. (2012). Eğitim ekonomisi ve planlaması. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomi ile ilgili temel kavramların gözden geçirilmesi
2. Hafta - Teorik
Eğitimin arz ve talep özellikleri
3. Hafta - Teorik
Eğitimin ekonomik düşüncedeki evrimi
4. Hafta - Teorik
Eğitim ve ekonomi ilişkisi
5. Hafta - Teorik
Eğitim ve kalkınma
6. Hafta - Teorik
İnsan sermayesi yaklaşımı ve eğitimin getirileri
7. Hafta - Teorik
Kuyruk ve eleme hipotezleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Eğitimin dışsallıkları
10. Hafta - Teorik
Eğitimde maliyet ve harcamalar
11. Hafta - Teorik
Eğitimin finansmanı ve finansman modelleri
12. Hafta - Teorik
Eğitim planlaması ve planlama yaklaşımları
13. Hafta - Teorik
Eğitimin demografik yönleri
14. Hafta - Teorik
Kalkınma planları ve eğitim
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu