Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: EYT633
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Nicel araştırmanın felsefesini incelemek. 2. Nicel araştırmanın temel özelliklerini incelemek. 3. Nicel araştırma süreçlerini analiz etmek. 4. Nicel araştırmada veri toplama yöntemlerini incelemek. 5. Nicel araştırmada veri analiz yöntemlerini incelemek.

Özet İçerik

Bilim, Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi, Pozitivizm, Nicel Araştırma Süreci, Nicel Araştırmalarda Problem Durumu, Nicel Veri Toplama ve Analiz Süreci, Raporlaştırma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özge BIKMAZ BİLGEN
Öğrenme Çıktıları
1.Nicel araştırmanın felsefesini inceler
2.Nicel araştırmanın temel özelliklerini inceler.
3.Nicel araştırma süreçlerini analiz eder.
4.Nicel araştırmada veri toplama yöntemlerini inceler.
5. Nicel araştırmada veri analiz yöntemlerini inceler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tanrıöğren, A. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
2.Büyüköztürk, Ş. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayıncılık, Ankara.
3.Can, A. (2014). SPSS ile BilimselAraştırma Süresince Nicel VeriAnalizi. Pegem Yayıncılık, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilimsel araştırma yöntemlerinde temel yaklaşımlar
2. Hafta - Teorik
Nicel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri
3. Hafta - Teorik
Nicel araştırma desenleri
4. Hafta - Teorik
Nicel araştırma desenleri
5. Hafta - Teorik
Nicel araştırma desenleri
6. Hafta - Teorik
Nicel araştırma desenleri
7. Hafta - Teorik
Nicel araştırma desenleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Nicel araştırmada örneklem-1
10. Hafta - Teorik
Nicel araştırmada örneklem-2
11. Hafta - Teorik
Nicel veri toplama
12. Hafta - Teorik
Nicel veri toplama
13. Hafta - Teorik
Nicel veri analizi
14. Hafta - Teorik
Nicel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu