Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
Ders Kodu: EYT635
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

1. Yükseköğretimde yönetim modellerini açıklamak 2. Devlet anlayışları ve bunun eğitime yansımasını açıklamak 3. Yükseköğretim kurumlarının finansmanını hem Türkiye hem de dünyadaki diğer ülkeler bağlamında analiz etme

Özet İçerik

Yükseköğretimde çağdaş gelişmeler, Çeşitli ülkelerin üniversite yönetim sistemleri, Devlet yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb), Özel yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb)

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Yükseköğretimde çağdaş gelişmelerin ayrımında olur
2.Yükseköğretimde yönetim modellerini açıklar
3.Devlet anlayışları ve bunun eğitime yansımasını açıklar
4.Yükseköğretim kurumlarının finansmanını hem Türkiye hem de dünyadaki diğer ülkeler bağlamında analiz eder.
5.Yükseköğretimin yönetimindeki sorunlara çözüm üretebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Barblan Andris, Gürüz, Kemal and Ergüder, Üstün (2008) Higher Education in Turkey: Institutional Autonomy and Responsibility in a Modernising Society. Policy Recommendations in A Historical Perspective (Türkiye’de Yükseköğretim: Modernleşen Toplumda Kurumsal Özerklik ve Sorumluluk. Tarihsel Perspektifle Politika Tavsiyeleri). Magna Charta Universitatum Observatory Publications.
2. Clark, Burton R (1983) The Higher Education System: Academic Organizations in Cross-National Perspective. University of California Press. Berkeley.
3.Ergüder, Üstün; Sevük, Suha; Şahin, Mehmet; Terzioğlu, Tosun; Vardar, Öktem (2003) Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler (The Restructuring of Higher Education: Basic Principles)”, Ekim (October), TÜSİAD, Yayın no (Publication No:): TÜSİAD-T/2003-10-365.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Yükseköğretimde çağdaş gelişmeler
3. Hafta - Teorik
Çeşitli ülkelerin üniversite yönetim sistemleri
4. Hafta - Teorik
Çeşitli ülkelerin devlet anlayışları ve eğitim
5. Hafta - Teorik
Devlet finansmanının gerekçeleri
6. Hafta - Teorik
Devlet finansmanının araçları ve etkileri
7. Hafta - Teorik
Eğitimin toplumsal, kişisel ve karma mal olma özellikleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Devlet yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb),
10. Hafta - Teorik
Özel yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb)
11. Hafta - Teorik
Yükseköğretimin finansmanında öğrencilere sağlanan destek türleri,
12. Hafta - Teorik
Türkiye’de yükseköğretimin finansmanı (kamu ve vakıf üniversiteleri),
13. Hafta - Teorik
Karşılaştırmalı eğitim finansmanı,
14. Hafta - Teorik
Yükseköğretimde finansman arayışları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
5
5
5
4
4
OÇ-3
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu