Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Mükemmeliyetçilik Arayışı
Ders Kodu: EYT637
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste mükemmeliyetçiliğin eğitimdeki yansımalarına ilişkin bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır

Özet İçerik

Mükemmeliyetçilik, Diğer alanlarla ilişkisi, mükemmeliyetçilik ve psikolojik problemler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Mükemmeliyetçiliğin doğasını kavrayabilme
2.Mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirebilme
3.Mükemmeliyetçi davranışları değiştirmeye ilişkin strateji geliştirebilme
4.Mükemmeliyetçilik ve takıntılı davranış arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme
5.Mükemmeliyetçilik ve öfke arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.KARATA, Z. (2012). Kontrol Odağının Yordayıcıları Olarak Saldırganlık ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik. Journal of Kirsehir Education Faculty, 13(3).
2.Büyükbayraktar, Ç. (2011). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ve öfke ilişkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
3.Özgüngör, S. (2003). Mükemmeliyetçilik ve özerklik destekleyici davranışların amaç tarzları ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 28(127).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçiliğin doğası
3. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçiliğin doğası
4. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Düşünceler
5. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Davranış
6. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçiliği Ölçmek
7. Hafta - Teorik
Değişim Planı Geliştirmek
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçi Davranışları Değiştirmek
10. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Depresyon
11. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Öfke
12. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Sosyal Anksiyete
13. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Takıntılı Davranışlar
14. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Takıntılı Davranışlar
15. Hafta - Teorik
Mükemmeliyetçilik ve Takıntılı Davranışlar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu