Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Örgüt Kültürü
Ders Kodu: EYT638
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Örgüt kültürü kavramı ve kültürün seviyeleri, Örgüt kültürünün fonksiyonlarını anlama, Örgüt kültürünün neden önemli olduğu anlama, örgüt kültürü ve liderlik ilişkisini, Örgütsel kültür, milli kültür ve global kültürler aralarındaki ilişkilerin anlaşılması ile öğrenciler örgüt kültürünün nasıl ve neden yönetilmesi gerektiğini öğretmektir.

Özet İçerik

Kültür, örgüt kültürü, kültürün bileşenleri, kültür ve liderlik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1.Örgüt kültürü kavramı ve kültürün seviyeleri ve örgüt kültürünün fonksiyonlarını örnekler
2.Örgütsel kültür, milli kültür ve global kültürleri ayırt eder
3.Örgüt kültürü ve liderlik ilişkisinin önemini kavrar
4.Örgütlerdeki kültürün ögelerini kavrar
5.Örgüt kültürünün iyileştirilmesine yönelik strateji geliştirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.SCHEIN,H.E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Boss Publishers,1992, San Francisco-USA.
2.YULKL, G.A. Leadership in Organizations Prentice Hall 2004
3.OTT, J.S., The Organizational Culture Perspective Brooks/Cole Publishing Company Pasific CA-USA. 1988 (1992).
4.HOFSTEDE, Geert, Culture’s Consequences, İnternational Differences in Work-Related Values, SAGE pub. London, 1984.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Örgüt kültürü Kavramı Örgüt Kültürünün Önemi Yöneticiler Neden Örgüt Kültürünü anlamalı ve Yönetmeli
2. Hafta - Teorik
İnsan Doğası ve İnsan Zihninin Programı/Yazılımını Anlama
3. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürünün Seviye ve Boyutları
4. Hafta - Teorik
Kültürün Derin Varsayımlarını Anlama Örnek İki Vak’a
5. Hafta - Teorik
Güçlü ve zayıf kültürün belirgin özellikleri ve Güçlü Kültürün fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan yanları
6. Hafta - Teorik
Dış çevre ve İçsel Uyumla ilgili Kültürel Varsayımlar
7. Hafta - Teorik
Kültürünün oluşumu ve Kültürü Oluşturan Ana Kaynaklar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Kültürün Oluşum ve sürdürülmesinde Liderlik ve Liderin Kültür Yerleştirme Mekanizmaları
10. Hafta - Teorik
Sosyalleşme kavramı, Sosyalleşme çeşitleri ve kültürün aktarılması
11. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürü Sınıflamaları
12. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürü Firma Performans İlişkisi
13. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürünün Ölçümü ve Değişimi
14. Hafta - Teorik
Örgüt Kültüründe Liderin Etkisi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1437
Dönem Sonu Sınavı1437
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu