Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan Hakları ve Demokrasi
Ders Kodu: EYT631
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste öğrencilerin insan hakları ve demokrasi kavramlarının tarihi gelişimini ve felsefi temelleri, İnsan hakları evrensel bildirgesi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları adına çalışan yerli ve yabancı kuruluşlar, belgelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

İnsan hakları ve demokrasi kavramlarının tarihi gelişimini ve felsefi temelleri, İnsan hakları evrensel bildirgesi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları adına çalışan yerli ve yabancı kuruluşlar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İnsan haklarının ve demokrasinin temelini kavrayabilme
2.İnsan haklarının ve demokrasinin dayandığı sosyal, kültürel, felsefi boyutları kavrayabilme
3.Demokrasi olgusunun tüm dünyadaki gelişimini inceleyebilme
4.Alana ilişkin çalışmalarında insan haklarının ve demokrasinin evrensel olarak korunmasına ilişkin politikalar geliştirebilme
5.İnsan hakları ve demokrasi olgusunun günümüzde tüm dünyadaki durumunu eleştirel açıdan değerlendirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karaman-Kepenekci, Y. (2000) İnsan Hakları Eğitimi, Ankara: Anı.
2.Şenel, A. (1996). İlkçağlardan Günümüze İnsan Hakları Demokrasi İlişkisi. İzmir: İzmir Barosu Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Demokrasi kavramı, Dünyada ve Türkiye’de tarihi gelişimi
2. Hafta - Teorik
Demokrasi türleri
3. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye’de insan haklarının tarihi gelişimi
4. Hafta - Teorik
İnsan hakları ihlalleri
5. Hafta - Teorik
İnsan hakları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlar
6. Hafta - Teorik
Düşünürlerin insan hakları ile ilgili çalışmaları
7. Hafta - Teorik
Ailede insan hakları ve demokrasi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Kadın hakları, cinsiyet ayrımcılığı
10. Hafta - Teorik
Çocuk hakları ve ihlaller
11. Hafta - Teorik
Çocuk hakları ve ihlaller
12. Hafta - Teorik
Azınlıkların hakları ile çift vatandaşlığa sahip bireylerin hakları
13. Hafta - Teorik
Engelli bireylerin hakları
14. Hafta - Teorik
Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, Yönetici ve müfettişlerin hakları
15. Hafta - Teorik
Basında insan hakları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu