Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilim Felsefesi
Ders Kodu: EYT612
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders, eğitim yönetimi alanında eğitim alan doktora adayının, eğitim yönetiminin temellerine dair bir kavrayış geliştirebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır

Özet İçerik

Bilim, pozitivizm, post-pozitivizm, bilim tarihi, bilimde yöntem, anarşist bilim anlayışı, bilimsel devrimler, bilimde nesnellik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1.Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme
2.Bilim felsefesindeki farklı ve alternatif yaklaşımları eleştirel olarak çözümleyebilme
3.Bilim felsefesi ve eğitim yönetimi alanında araştırma yapma arasındaki ilişkiyi analiz edebilme
4.Eğitim yönetimi alanının bilim olma özelliklerini analiz edebilme
5.Tasarlanan araştırma ve bilim etkinliklerinin felsefi altyapılarını oluşturabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Demir, Ö. (2018) Bilim felsefesi, Bursa: Sentez Yayıncılık
2.Frank, P. (2017) Bilim felsefesi: Bilim ve felsefe arasındaki bağ, Çeviren: Dilek Kadıoğlu, İstanbul: Say Yayınları
3.Gillies, D. (2018) Yirminci yüzyılda bilim felsefesi: Dört ana tema, Çeviren: Melis Tuncel, Ankara: Nobel Yayıncılık
4.Gimbel, S. (2017) Bilimsel yöntemin izinde: Bilim felsefesinin öğretilmesinde yeni bir yaklaşım, Çeviren: Özlem Ünlü, Ankara: Dipnot Yayınları
5.Güzel, C. (2014) Bilim felsefesi, Ankara: Bilgesu Yayınları
6.Kabadayı, T. (2011) Duhem’dan Laudan’a çağdaş bilim felsefecileri, Ankara: Bilgesu Yayınları
7.Lecourt D. (2001) Bilim felsefesi, Çeviren: Işık Ergüden, Ankara: Dost Kitabevi
8.Losee, J. (2012) Bilim felsefesine tarihsel bir giriş, Çeviren: Elif Derviş, Ankara: Dost Kitabevi
9.Özlem, D. (2016) Bilim felsefesi, İstanbul: Notos Kitap Yayıncılık
10.Rosenberg, A. (2017) Bilim felsefesi: çağdaş bir giriş, Çeviren: İbrahim Yıldız, Ankara: Dipnot Yayınları
11.Yıldırım, C. (2012) Bilim felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş
2. Hafta - Teorik
Bilim nedir? Bilim felsefesi terimleri. Bilimsellik sorunu
3. Hafta - Teorik
Francis Bacon: Aristoteles’in epagogesi ve Bacon’ın tümevarımı
4. Hafta - Teorik
Mantıksal Pozitivizmin felsefesindeki ortak yöntem: Tümden gelimci-Yasa bilimsel model yâda uygun yasa modeli
5. Hafta - Teorik
Yeni-pozitivizm ve felsefeye bilimsel yaklaşım. Metafizik-bilim çatışması
6. Hafta - Teorik
Olasılık teorileri, olasılığa ilişkin çeşitli yaklaşımlar, bilimde-bilimsel araştırmada olasılık
7. Hafta - Teorik
Alexandre Koyré: Bilim tarihi üzerine çalışmaları.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Karl R. Popper: Bilimsel araştırmanın mantığı.
10. Hafta - Teorik
Quine-Duhem: Deneyciliğin iki dogması
11. Hafta - Teorik
Imre Lakatos: Araştırma programlarının yöntembilimi
12. Hafta - Teorik
Paul K. Feyerabend: Anarşist bilim anlayışı
13. Hafta - Teorik
Thomas Kuhn: Bilimsel devrimlerin yapısı
14. Hafta - Teorik
Bilimde görecelilik, nesnellik ve bilimin değeri
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu