Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çocuk Hukuku
Ders Kodu: EYT619
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste öğrencilerinin Uluslararası ve Ulusal hukuk alanında çocuğun yeri ve çocuk hakları ve hukuku konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Çocuk hukuku, çocuk hukukunun tarihsel gelişimi, çocuk hakları ve önemi, çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler, sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukukunda çocuk, soy bağı ve velayet, evlat edinme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çocuk hukukunun konusunu kavrayabilme
2.Çocuk hukukunun özellikleri ve önemi, Çocuk hakları kavramı ve tarihsel gelişimini açıklayabilme
3.Çocuk hakları ihlalleri, çocuk ihmal ve istismarı kavramlarına ilişkin farkındalık kazanma
4.Uluslararası anlaşmalarda ve ulusal mevzuatta çocuk haklarına ilişkin düzenlemeleri inceleme
5.Çalışan çocuklar, hakları ve hukuki alt yapısına ilişkin farkındalık kazanma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akyüz, E. (2010). Çocuk Hukuku. Ankara: Pegem Akademi
2.Karaman-Kepenekci, Y. (2008) Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık, Ankara: Ekinoks
3.Yıldırım Doğru, S. (2014) Çocuk Hakları ve Koruma. Ankara: Eğiten Kitap
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çocuk hukukunun konusu
2. Hafta - Teorik
Çocuk hukukunun özellikleri ve önemi, Çocuk hakları kavramı ve tarihsel gelişimi
3. Hafta - Teorik
Uluslararası anlaşmalarda ve ulusal mevzuatta çocuk hakları
4. Hafta - Teorik
Çocuk hakları ihlalleri, çocuk ihmal ve istismarı kavramları
5. Hafta - Teorik
Çocuk ve aile
6. Hafta - Teorik
Evlat edinme ve gerekli koşullar, çocuğun hakları ve hukuksal inceleme
7. Hafta - Teorik
Sosyal yardım ve güvenlik açısından çocuk, korunmaya muhtaç çocuklar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Özel gereksinimli çocuklar, engelli, kaynaştırma çocukların hakları ve hukuki alt yapısı
10. Hafta - Teorik
Çalışan çocuklar, hakları ve hukuki alt yapısı
11. Hafta - Teorik
Mülteci çocuklar hakları ve hukuki alt yapısı
12. Hafta - Teorik
Suça sürüklenen çocuklar, çocuk mahkemeleri, cezalar
13. Hafta - Teorik
Kronik hastalığı olan çocuklar, hastanede eğitim ve hukuki alt yapısı
14. Hafta - Teorik
Basında (TV, gazete, dergi vb.), sosyal medyada çocuk haberleri, çocukların hakları ve hukuki alt yapısı
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu