Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programı sekiz yarıyıl süreyi kapsamaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği ve yönergesindeki ilgili hükümlere tabiidir.
Kazanılan Derece
Doktora
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Program Profili
Program alınması zorunlu ve seçmeli olan derslerden oluşur. Tezli doktora programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Programda 1 Profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent olamak üzere dört öğretim üyesi bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu