Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Fen eğitimi alanında sahip olduğu kuramsal bilgi birikimini öğrenme ortamlarında uygular ve raporlaştırır.
2.Fen eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirir ve ürüne dönüştürür.
3.Bilgi ve iletişim teknolojilerini işlevsel şekilde kullanır.
4.Fen eğitimine bilimsel ve özgün katkı sağlar.
5.Alanıyla ilgili bilgiyi bilimsel sorgulama çerçevesinde değerlendirir.
6.Mesleki becerilerini geliştirir.
7.Fen eğitimi alanındaki ulusal ve uluslararası projelerde yer alır.
8.Bilim-teknoloji-toplum ve çevre arasındaki ilişkileri fen eğitimi alanında kullanır.
9.Bilimin gelişmesinde etik değerlere önem verir.
10.Fen eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri takip eder.
11.Alanıyla ilgili strateji ve uygulama planları geliştirir ve yeni eğitim politikaları önerir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu