Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 001 Zorunlu 9
Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 21
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Araştırma Yöntemleri
İFB603
Zorunlu 3 0 7
Seminer I
İFB801
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Deneysel Desenler ve Analizi
İFB601
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Çevre Eğitiminde Güncel Araştırmalar
İFB605
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Deneysel Çalışmalar ve Laboratuvar Projeleri
İFB607
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bilimin Doğası, Gelişimi, Felsefesi ve Öğretimi
İFB609
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bilimsel Araştırmalarda Etik
İFB611
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
İFB613
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Bilimsel Argumantasyona Dayalı Fen Öğretimi
İFB615
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Öğretim Programlarının İncelenmesi
İFB617
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Öğretimi ve Öğreniminde Bireysel Farklılıklar
İFB619
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Program Geliştirme Alan Çalışması
İFB621
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Bilimlerinde Drama
İFB623
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Bilimsel Sunum ve Proje Hazırlama
İFB625
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Epistemolojik İnançlar
İFB627
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Bilimlerinde Hizmet İçi Eğitim
İFB629
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Fen Eğitiminde Duyuşsal Değişkenler
İFB631
Bölüm Seçmeli 3 0 7
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 002 Zorunlu 16
Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 14
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fen Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları
İFB602
Zorunlu 3 0 7
Fen Eğitiminde Öğretim Tasarımı
İFB604
Zorunlu 3 0 7
Seminer II
İFB802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstatistik
İFB606
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Biyoloji Kavramlarının Öğretimi
İFB608
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İnformal Öğrenme Ortamlarında Fen Eğitim-Öğretim Uygulamaları
İFB610
Bölüm Seçmeli 3 0 7
İklimbilim Okuryazarlığı
İFB612
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Aktif Öğrenme Tekniklerinin Fen Bilimlerine Uygulanması
İFB614
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Modelleme
İFB616
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Öğretiminde Çok Kültürlü Ortamlar
İFB618
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Program Değerlendirme Alan Çalışması
İFB620
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Nitel Araştırma Teknikleri
İFB622
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Doğa Eğitimi
İFB624
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Ortamında Bilişsel Belirteçler
İFB626
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Fen Eğitiminde Öz Düzenlemeli Öğrenme
İFB628
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 003 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET800
Zorunlu 0 1 30
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 004 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 005 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 006 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 007 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması V
TEZ805
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 008 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması VI
TEZ806
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu